W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. W wyniku wyborów ustalono skład Rady Wykonawczej KDBASP na kadencję 2016/2020.

2016-2020

1. Marek M. Górski
Przewodniczący
Politechnika Krakowska
2. Artur Jazdon
Z-ca Przewodniczącego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Danuta Szewczyk-Kłos
Sekretarz
Uniwersytet Opolski
4. Anna Grygorowicz Gdański Uniwersytet Medyczny
5. Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
6. Jędrzej Leśniewski Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
7. Krzysztof Nierzwicki Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. Jolanta Talbierska Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie