W styczniu 2011 r. na wniosek Rady Wykonawczej KDBASP oraz Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych powołany został zespół roboczy w składzie:

 1. mgr Lidia Derfert-Wolf – Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – kierownik zespołu
 2. mgr Urszula Cieraszewska – Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 3. mgr Helena Juszczyk – Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 4. mgr Michał Kordek – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 5. mgr Mirosława Modrzewska – Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 6. mgr Elżbieta Mroczek – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 7. mgr Iwona Socik – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 8. dr Paulina Studzińska-Jaksim – Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 9. dr Gabriela Waliszewska – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Celem prac zespołu jest wypracowanie modelu obliczania liczby prenumerowanych przez poszczególne instytucje czasopism elektronicznych, który przy sporządzaniu statystyk eliminowałby wielokrotne liczenie tych samych tytułów czasopism występujących w różnych serwisach.


Lista zespołu StatEL za 2016 rok

 


ARCHIWUM:

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

Zasoby elektroniczne w Polsce – wprowadzenie

 1. Tabela (aktualizacja 22.01.2013)
 2. Dane z baz EBSCO:
 3. Dane z baz ProQuest:

 

2011 rok

Zasoby elektroniczne w Polsce – wprowadzenie

 1. Tabela (aktualizacja 26.07.2012)
 2. Dane z baz EBSCO:
 3. Dane z baz ProQuest: