List do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

| opublikowano w: Opinie |

List do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowina w sprawie uruchomienia programu grantów o dofinansowanie uczestnictwa w Kongresie IFLA dla pracowników zatrudnionych w bibliotekach akademickich.     Granty dla pracowników bibliotek akademickich odpowiedz na wniosek o granty na ifla … Continued

Uwagi do projektu

| opublikowano w: Opinie |

Uwagi KDBASP dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.  do pobrania

Uwagi KDBASP

| opublikowano w: Opinie |

Uwagi KDBASP dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.  do pobrania

Opinia KDBASP

| opublikowano w: Opinie |

Opinia KDBASP dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę.  do pobrania

Stanowisko KDBASP

| opublikowano w: Opinie |

Stanowisko KDBASP dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym    do pobrania

Uwagi KDBASP

| opublikowano w: Opinie |

Uwagi KDBASP dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce     do pobrania

1 2 3