Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lutym

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Zestawienie informacji MEMO/17/234   Przegląd według dziedzin polityki Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych … Continued

Procedura komitetowa: Komisja proponuje wprowadzenie większej przejrzystości i rozliczalności w stosowaniu procedur dotyczących wdrażania prawa UE

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/264 W dniu dzisiejszym Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia dotyczącego procedury komitetowej w celu zwiększenia przejrzystości i rozliczalności procedur dotyczących wdrażania prawodawstwa UE. Komisja wywiązuje się tym samym z obietnicy przewodniczącego Junckera, który w orędziu o stanie … Continued

1 17 18 19 20 21 22 23 30