Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (CDE) powstało w czerwcu 1995 roku na mocy porozumienia zawartego między Dyrektorem Generalnym Komisji Europejskiej i Rektorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie Centrum ma swoją siedzibę w Czytelni Europejskiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kampus UEK przy ul. Rakowickiej 27, Budynek Biblioteki, p. III, pok. 317).

Centrum gromadzi i nieodpłatnie udostępnia publikacje otrzymywane od instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej oraz rejestruje zasoby informacyjne o tematyce europejskiej dostępne online. Zbiory Centrum są skatalogowane w adnotowanej bazie EURO, z nieograniczonym dostępem dla wszystkich użytkowników.

Czytelnia Europejska jest otwarta w poniedziałki w godzinach 10:0015:00, a od wtorku do piątku w godzinach 9:0015:00.

W siedzibie Centrum istnieje możliwość skorzystania z zasobów internetowych, wydruku materiałów, a także powielania informacji drukowanych.