BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon BG UEK

BazEkon - bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych utrzymywana jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzupełniana wspólnie z (w kolejności podjęcia współpracy) przez:

  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
  • biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego:
    • Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
    • Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

W bazie znajdują się opisy bibliograficzne publikacji z 400 tytułów periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim.

Od 2004 roku rekordy bibliograficzne artykułów z czasopism punktowanych oraz prac wydanych w ramach serii wydawniczych zawierają wykaz literatury cytowanej przez autora.

Baza jest częściowo pełnotekstowa. Dostęp do pełnego tekstu niektórych artykułów, zgodnie z umowami między wydawnictwami i/lub autorami, może zostać ograniczony zarówno terytorialnie, jak i czasowo.
Zasięg chronologiczny bazy dla większości czasopism i serii wydawniczych to rok 1992.

Od 2011 roku dostęp do bazy jest bezpłatny.

Od 2011 roku BazEkon w interfejsie BG UEK ma funkcjonalność „Cytowane przez”, która realizuje wyszukiwanie cytowań danej publikacji w przypisach literaturowych innych artykułów zarejestrowanych w bazie.

W 2012 roku instytucje, które wyraziły chęć współpracy podpisały umowę - tworząc Konsorcjum BazEkon. Celem działania Konsorcjum BazEkon jest kontynuowanie i rozwijanie projektów konsorcjum.
W tym tez roku informacja o BazEkon została umieszczona na platformie Wirtualna Biblioteka Nauki.

W 2013 BazEkon został umieszczony w wykazie baz referencyjnych ankiety czasopisma naukowego.