BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon BG UEK

Menu główne:


BazEkon - bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych utrzymywana jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzupełniana wspólnie z (w kolejności podjęcia współpracy) przez:

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 • biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego:
  • Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Baza została umieszczona na platformie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM i znajduje się w wykazie baz referencyjnych tworzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Baza w wolnym dostępie.

BazEkon w liczbach:
 • Liczba rekordów w bazie: 201643 - aktualizacja dzienna,
 • w tym:
  • Rekordy z literaturą załącznikową: 151506
  • Rekordy z pełnym tekstem: 72037
 • Liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych - 401 (w tym 198 ukazuje się aktualnie) - (stan na 29.08.2014)
 • Liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych z pełnymi tekstami - 99 - (stan na 29.08.2014)
 • Liczba bibliotek tworzących bazę - 7 - (stan na 29.08.2014)


Informacje ogólne:
 • nie wszystkie indeksy muszą być wypełnione
 • domyślnie ustawione jest przeszukiwanie całej bazy bez względu na rodzaj kolekcji; istnieje możliwość zawężenia wyszukiwania do konkretnej kolekcji: czasopisma lub zeszyty naukowe
 • można zawęzić wyszukiwanie do pełnego tekstu

Wybór kolekcji


Szukaj – zaawansowane wyszukiwanie poprzez zawężenie do wybranych opcji.

Wyszukiwanie

Rodzaje indeksów

Indeksy
 • Słowa kluczowe – najczęściej stosowany sposób tematycznego przeszukiwania bazy; każdy rekord zawiera kilka słów kluczowych opisujących daną publikację; po wpisaniu fragmentu wyrażenia system automatycznie podpowiada słowa stosowane w bazie; jeśli program nie proponuje żadnych podpowiedzi, oznacza to, że w tym indeksie nie występuje podany ciąg znaków, czyli nie pojawią się wyniki spełniające kryterium wyszukiwania
 • Termin - można wpisać dowolne hasło (lub jego fragment), a system przeszuka wszystkie pola rekordów; taki sposób przeszukiwania bazy powoduje pojawienie się dużej liczby wyników; sposób ten jest pomocny, jeśli wyszukiwanie przez indeks słów kluczowych nie dało rezultatów
 • Tytuł – jeśli znany jest tytuł lub fragment tytułu
 • Autor – wyszukiwanie publikacji konkretnego autora wg jego nazwiska
 • Źródło – wyszukiwanie tytułu czasopisma/zeszytu naukowego
 • Kraj/Region – wyszukiwanie informacji dotyczących wybranego kraju lub regionu (także województw); domyślnie wszystkie artykuły dotyczą Polski, inne kraje są wymieniane w tym indeksie wtedy, gdy wyraźnie jest o nich mowa w publikacji; Polska pojawia się w indeksie, gdy w artykule omawianych jest kilka krajów, w tym Polska
 • Firma/Organizacja – informacja o konkretnych podmiotach (przedsiębiorstwach, spółkach, organizacjach)
 • Język – zawiera informację, w jakim języku artykuł został opublikowany
 • Rok wydania – zaznaczamy szukając publikacji z konkretnego roku/okresu lub zawężając wyniki wyszukiwania
 • Literatura – opcja przydatna, jeśli chcemy znaleźć więcej literatury na dany temat; jeśli wybrany termin znajduje się w wykazie literatury cytowanej przez autora, to w wynikach wyszukiwania zobaczymy opis artykułu z rozwiniętym wykazem literatury, a poszukiwana fraza będzie wyróżniona
 • Dostępne w - przeszukiwanie bazy można zawęzić do zasobów konkretnej biblioteki wchodzącej w skład Konsorcjum BazEkon

Przeglądaj - dzięki tej zakładce można sprawdzić, które czasopisma/serie wydawnicze są rozpisywane w bazie. Z tego poziomu możliwy jest również dostęp do opisów poszczególnych publikacji wydawanych w ramach roczników, numerów, tomów lub tytułów zeszytów nienumerowanych.

Przeglądanie

Przy publikacjach, które mają odesłanie do pełnego tekstu pojawiają się ikony informujące, czy wszystkie Wszystkie publikację w pełnym tekście, czy też część Część publikacji w pełnym tekście publikacji jest tak dostępna.
Przykład

Przeglądanie czasopism/serii wydawniczych - przykład

Po rozwinięciu tytułu w pierwszej kolejności zostają wyświetlone numery podstawowe czasopisma/zeszytu naukowego, a w drugiej numery specjalne oraz dodatki.

Wyszukiwanie - przykłady

Poszukiwana jest informacja na temat wzrostu gospodarczego. Należy wybrać indeks słów kluczowych i wpisać wyrażenie lub (lepiej) jego fragment.

Podpowiadanie słów kluczowych


Obszar poszukiwań można zawęzić dodając drugie kryterium, np. rok wydania (może być kilka lat).

Jako wynik wyszukiwania zostaną wyświetlone skrócone rekordy z opisem publikacji:

Lista wyników

Aby zobaczyć pełny opis, należy kliknąć na link tytułu.

Rekord

Oprócz podstawowych informacji, jak autor/tytuł/źródło, znajdują się tutaj:
 • słowa kluczowe
 • abstrakt
 • literatura wykorzystana przez autora do napisania publikacji - jeśli jest
 • odesłanie do pełnego tekstu - jeśli jest
 • czy publikacja jest recenzowana (od 2014 r.)
 • informacja, która instytucja jest twórcą tego rekordu

Cytowane przez

Wyszukiwanie cytowań danego artykułu w przypisach literaturowych innych artykułów zarejestrowanych w bibliograficzno-pełnotekstowej bazie BazEkon. Jako wynik tego wyszukiwania przedstawiona zostaje lista linków do tych artykułów. Program działa wyłącznie na przypisach opracowanych (zindeksowanych).

Cytowanie

Jeżeli pojawi się komunikat "Brak cytowań w bazie BazEkon" może to oznaczać, że nikt jeszcze nie zacytował tej publikacji, bądź nie zostały jeszcze opracowane (zindeksowane) przypisy.

Linkowanie do pełnego tekstu

Zaznaczenie opcji pełny tekst (w górnym prawym rogu strony) spowoduje przefiltrowanie wszystkich wyników. Na ekranie zostaną wyświetlone jedynie te rekordy, które posiadają pełny tekst artykułu. Kliknięcie na tytule spowoduje rozwinięcie rekordu i pojawienie się m.in. etykiety Pełny tekst.

WAŻNE!
Ograniczenia w dostępie:
 1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) - zgodnie z umowami między Wydawnictwem UEK i/lub autorami dostęp może zostać ograniczony zarówno terytorialnie (z terenu Kampusu UEK), jak i czasowo
 2. Economic and Sociology - dostęp jedynie z kampusów bibliotek wchodzących w skład Konsorcjum BazEkon
 3. Journal of International Studies - dostęp jedynie z kampusów bibliotek wchodzących w skład Konsorcjum BazEkon

Sortowanie wyników

Wszystkie opcje dotyczące sortowania i filtrowania umieszczone są w górnym prawym rogu strony. Na wszystkich ekranach istnieje możliwość sortowania wg:
 • roku (rosnąco lub malejąco),
 • tytułu (rosnąco lub malejąco).

Sortowanie

Dodatkowe sortowanie wg spisu treści (stron, na których znajduje się publikacja) występuje przy wyborze opcji Przeglądaj, bądź wyszukiwania przez Źródło.

Sortowanie

W pozostałych przypadkach wszystkie wyświetlone wyniki są automatycznie sortowane alfabetycznie (rosnąco) według tytułu.

Wysyłanie wyników

Wyniki wyszukiwania można wysłać pocztą elektroniczną. Po prawej stronie ekranu, nad wyświetlonymi wynikami znajduje się ikona z kopertą, na którą trzeba kliknąć.
Należy wybrać, czy chcemy wysłać wszystkie wyniki, czy tylko te, które znajdują się na bieżącej stronie (domyślna opcja).

Wysyłanie