-A +A

.

Katalogi

Katalog komputerowy

Katalog zawiera informacje o zbiorach Biblioteki Głównej UEK i Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa.

Lista A-Z

Portal ułatwia dostęp do zasobów czasopism oraz książek elektronicznych poprzez platformy baz danych oraz dostarcza informacje na temat periodyków drukowanych.

 

Internetowy katalog klamrowy
do 1954

Zdigitalizowany katalog klamrowy w układzie alfabetycznym jest pierwszym katalogiem Biblioteki. Zawiera informacje o zbiorach zgromadzonych do 1954 roku.

Internetowy katalog kartkowy
1955-1993

Zdigitalizowany katalog kartkowy w układzie alfabetycznym zawiera informacje o zbiorach Biblioteki zgromadzonych w latach 1955-1993.

 

Multiwyszukiwarka

Multiwyszukiwarka umożliwia jednoczesne przeszukiwanie następujących baz: BazEkon, Dorobek, EBOR, EURO, IMF, Nobliści, World Bank, Zastosowania Informatyki oraz katalogu komputerowego.