-A +A

.

Zasoby w dostępie testowym

Arktualnie testujemy

Archiwum

World Market Intelligence (WIM)

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2015-04-03)

World Market Intelligence (WMI) jest aktualizowaną bazą danych o firmach, wspierającą projekty badawcze prowadzone przez biznes i środowiska akademickie.

Opiera się na rynkowych i makroekonomicznych danych prezentowanych w oparciu o analizy strukturalne i regularnie aktualizowane informacje. Baza WMI dostarcza kompleksowych danych o firmach, rynkach, miastach i krajach co umożliwia prowadzenie skutecznych i efektywnych procesów badawczych.

World Market Intelligence (WMI) pozwala obserwować 23 kluczowe sektory rynku w ponad 50 krajach, tworzy analizy przedsiębiorstw, rynków i krajów na standardowych formatach (analiza SWOT, Pestel). Jest interaktywną bazą danych, pozwala na szybką identyfikację i porównywanie danych oraz obserwację trendów rynkowych. Zawiera kwartalne i roczne dane finansowe spółek, udostępnia artykuły dotyczące gospodarki i przemysłu.


eBook Academic Collection

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2015-04-18)

eBook Academic Collection na platformie EBSCOhost to wielodziedzinowa kolekcja 132.110 książek elektronicznych od ponad 500 wydawców w tym od wiodących wydawnictw naukowych I uniwersyteckich. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.

Tematyka bazy obejmuje takie dziedziny jak: architektura, biznes i ekonomia, informatyka, inżynieria i technologia, matematyka, medycyna, chemia, fizyka, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, pomoce naukowe i nauka języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, prawo, psychologia, nauki społeczne oraz nauki humanistyczne.

Kolekcja jest dodana na platformę EBSCOhost, dzięki czemu użytkownicy mogą prowadzić wyszukiwania w połączonych zbiorach książek elektronicznych i baz danych a otrzymane rezultaty są wyświetlane na jednej.


Taylor & Francis

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2015-01-10)

EBSCO Academic Collection

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2014-11-30)
eBook Academic Collection na platformie EBSCO host to wielodziedzinowa kolekcja 132.110 książek elektronicznych, którą można zakupić na zasadzie rocznej prenumeraty w dostępie nielimitowanym. Kolekcja zawiera książki od ponad 500 wydawców w tym od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage , jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.

Oxford Handbooks Online

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2014-01-31)

Oxford Scholarship Online

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2014-01-31)

Taylor & Francis

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2014-01-31)

Dostęp testowy do pakietów SSH (Social Science & Humanities) oraz ST (Science and Technology) kolekcji czasopism Taylor & Francis

Pomoc dotycząca nawigacji w serwisie dostępna jest pod adresem: http://resources.tandfonline.com/training.php

Pełna lista czasopism wchodzących w skład oferowanych kolekcji wraz z linkami dostępna do pobrania pod adresem: http://kangur.uek.krakow.pl/dokumenty/T&F_Journals_Titles_List.xls


Cambridge Journals

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2012-12-31)

Computing Reviews

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2012-11-08)

Computing Reviews - czasopismo wydawane przez ACM Association of Computing Machinery, zawierające informacje o najważniejszych publikacjach z zakresu informatyki. Co roku w tej dziedzinie ukazuje się około 8000 książek, 2500 prac doktorskich, 20 000 artykułów z ponad 750 fachowych czasopism oraz materiały konferencyjne z ponad 500 konferencji. Zadaniem Computing Reviews jest przegląd tych publikacji i streszczenie ich w krótkich przeglądach.

Baza Computing Reviews zawiera ponad 27000 przeglądów/streszczeń publikacji z zakresu informatyki.

Więcej informacji o serwisie znaleźć można w poniższych broszurach:
 • zawartość bazy (PDF),
 • szybkie wyszukiwanie w bazie (PDF).
 • wyszukiwanie w bazie (PDF),

CRCnetBASE

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-11-19)
Platforma CRCnetBASE oferuje:
 • dostęp do obszernych kolekcji oraz rosnących w dynamicznym tempie bibliotek - ponad 7000 książek elektronicznych;
 • możliwość przeszukiwań wielodyscyplinaryjnych kolekcji tekstów, grafiki oraz baz danych dzięki wygodnej platformie;
 • unikalne opcje, przystosowane do konkretnych dziedzin badań naukowych, jak również wygoda przeglądania spisów treści i pełnych tekstów w PDF.
W trakcie testu dostępne są następujące bazy:

ECONOMICSnetBASE
 • Development Economics
 • Econometrics
 • Economic Forecasting
 • Economic Theory & Philosophy
 • Environmental Economics
 • History of Economic Thought
 • Industrial Economics
 • International Economics
 • Labour Economics
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Political Economics
STATSnetBASE
 • Biostatistics
 • Clinical Trials
 • Computational Statistics
 • Environmental Statistics
 • Introductory Statistics & General References
 • Probability Theory & Applications
 • SPC/Reliability/Quality Control
 • Statistical Genetics & Bioinformatics
 • Statistical Learning & Data Mining
 • Statistical Theory & Methods
 • Statistics for Biological Sciences
 • Statistics for Business, Finance, & Economics
 • Statistics for Engineering and Physical Science
 • Statistics for Psychology, Social Science & Law
ProjectMANAGEMENTnetBASE
 • Business Process Strategy
 • Human Resources & Training
 • Leadership
 • Lean Management
 • Management Strategy & Techniques
 • Organizational Engineering
 • Performance Improvement
 • Process Improvement
 • Project Management
 • Risk Management
 • Software Deployment & Management
 • Supply Chain Management
PublicADMINSTRATIONnetBASE
 • Finance, Budgeting, & Procurement
 • Fundamentals & General Reference
 • Leadership & Performance
 • Planning & Development
 • Policy
 • Public Administration
BUSINESSnetBASE
 • Business Information Systems
 • Business Management
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Finance & Investing
 • Government & Education
 • Healthcare Financial Management & Leadership
 • Human Resources & Training
 • Lean Methods & Implementation
 • Library & Information Science
 • Manufacturing & Industrial Engineering
 • Project Management
 • Public Administration
 • Quality & Six Sigma
 • Sales, Marketing & Service
 • Social Science
 • Supply Chain Management & Logistics

Wilson Social Science Full Text

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-11-18)
Platforma Wilson Social Sciences Full Text oferuje dostęp do najnowszych zarówno praktycznych, jak i teoretycznych koncepcji, trendów, opinii, teorii i metod stosowanych w dziedzinie nauk społecznych.

Zasięg tematyczny:
 • antropologia,
 • zdrowie i opieka medyczna,
 • ekonomia,
 • geografia,
 • gerontologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • prawo i kryminologia,
 • planowanie i administracja publiczna,
 • praca socjalna i dobro publiczne,
 • socjologia,
 • urbanistyka.

Wiley Online Library

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-07-10)
Baza Wiley Online Library oferuje dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 1200 czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria.

Zakres chronologiczny: najstarsze roczniki dostępne od 1997 roku.

Lista tytułów czasopism dostępna tutaj.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach testu ma dostęp do tytułów oznaczonych żółtą kłódką .

Na stronie wydawcy dostępne są materiały pomocnicze w języku angielskim.

Scopus

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-07-01)
Wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa, zawiera obecnie ponad 36 milionów rekordów z ponad 16 000 tytułów wartościowych merytorycznie czasopism, które są publikowane przez 4 000 różnych wydawców. Ponadto indeksuje ponad 1 200 czasopism oferowanych w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od r. 1996 zaopatrzone są w abstrakty.

Oprócz wyszukiwania tematycznego umożliwia znalezienie:
 • cytowań publikacji indeksowanych w bazie;
 • cytowań dla dokumentów nieindeksowanych w bazie, znajdujących się w bibliografii załącznikowej;
 • cytowań czasopism indeksowanych w bazie oraz poprzez bibliografię załącznikową.

The Economist Historical Archive - 1843-2006

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-06-10)
The Economist Historical Archive - 1843-2006 niezależny politycznie tygodnik brytyjski, skierowanym do kręgów biznesowych i politycznych. Jest poświęcony tematyce polityki i biznesu, ale publikuje też artykuły poświęcone nauce, technice, kulturze i sztuce. Co dwa tygodnie publikowany jest dodatek dogłębnie opisujący jakiś region lub dziedzinę biznesu, wydawany od 1843 r. w Londynie.

The Financial Times Historical Archive - 1888-2006

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-06-10)
The Financial Times Historical Archive - 1888-2006 dziennik brytyjski o elitarnym charakterze i międzynarodowym zasięgu, zorientowany na tematykę gospodarczą i finansową (wydanie sobotnie publikuje też artykuły poświęcone kulturze i sztuce), wydawany od 1888 r. w Londynie.

DealWatch

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-06-17)
DealWatch, to unikalne źródło informacji o fuzjach i przejęciach na dynamicznie rozwijających się rynkach wschodzących.

Serwis zawiera:
 • bazę transakcji typu: M&A (Mergers & Acquisitions), ECM (Equity Capital Markets), Private EquityVenture Capital o wielkości powyżej 1 mln USD zawierającej szczegóły transakcji wraz z mnożnikami oraz komentarzem analityka odnośnie transakcji,
 • raporty dla poszczególnych krajów oraz regionów,
 • wiadomości podzielone na informacje typu: DW Exclusive (informacje, które nie pojawiły się w innych mediach w ciągu ostatnich 24h), (wywiady z firmami), Market Talk (spekulacje, informacje niepotwierdzone wraz z rankingiem wiarygodności), Company looking for Investor, Company looking for Target, ECM Deals (informacje o transakcjach typu ECM, najczęściej IPO, SPO),
 • rankingi doradców finansowych oraz prawnych.
DealWatch obejmuje swoim zasięgiem kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, kraje WNP, w Azji: Chiny i Indie, a także Amerykę Łacińską.

DealWatch

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-04-15)
DealWatch, to unikalne źródło informacji o fuzjach i przejęciach na dynamicznie rozwijających się rynkach wschodzących.

Serwis zawiera:
 • bazę transakcji typu: M&A (Mergers & Acquisitions), ECM (Equity Capital Markets), Private EquityVenture Capital o wielkości powyżej 1 mln USD zawierającej szczegóły transakcji wraz z mnożnikami oraz komentarzem analityka odnośnie transakcji,
 • raporty dla poszczególnych krajów oraz regionów,
 • wiadomości podzielone na informacje typu: DW Exclusive (informacje, które nie pojawiły się w innych mediach w ciągu ostatnich 24h), (wywiady z firmami), Market Talk (spekulacje, informacje niepotwierdzone wraz z rankingiem wiarygodności), Company looking for Investor, Company looking for Target, ECM Deals (informacje o transakcjach typu ECM, najczęściej IPO, SPO),
 • rankingi doradców finansowych oraz prawnych.
DealWatch obejmuje swoim zasięgiem kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, kraje WNP, w Azji: Chiny i Indie, a także Amerykę Łacińską.

EBSCO Discovery Service

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-04-30)
Poprzez stworzenie jednolitego indeksu zasobów informacyjnych biblioteki EBSCO Discovery Service (EDS) zapewnia użytkownikom łatwy i skuteczny środek dostępu do wszystkich źródeł na jednej platformie wyszukiwawczej. EDS zbiera metadane zarówno z wewnętrznych (bibliotecznych) jak i zewnętrznych zasobów (baz danych różnych dostawców) tworząc zindeksowany serwis o ogromnym wymiarze i szybkości. Nawet, jeśli kolekcja biblioteki jest ogromna pod względem rozmiaru i zakresu, to jej lokalne indeksowanie umożliwia wyjątkowo szybkie otrzymywanie rezultatów wyszukiwań.

Zawartość serwisu EDS można odpowiednio konfigurować tak, aby umożliwić bibliotekom rozbudowanie i rozszerzenie serwisu dopasowując go indywidualnych potrzeb. EBSCO oferuje szeroki zakres opcji adaptacji serwisu w odniesieniu do podstawowych kolekcji metadanych jak również końcowego dostarczania wyników wyszukiwania.

Serwis EDS jest oparty o prostą, intuicyjną i niezwykle rozbudowaną platformę EBSCOhost. Poprzez połączenie łatwości obsługi i szybkości EBSCOhost z EDS użytkownicy otrzymują najbardziej kompletne i wszechstronne narzędzie wyszukiwań.

EBSCOhost Integrated Search (EHIS)

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-04-30)
Nowa generacja serwisów zintegrowanego wyszukiwania:
 • dobrze znane, szeroko rozbudowane cechy i funkcje platformy EBSCOhost,
 • szybkie wyświetlanie wyników wyszukiwań.
Podobnie do innych multiwyszukiwarek EBSCOhost Integrated Search - EHIS pozwala na jednoczesne wyszukiwanie w bazach danych i innych źródłach elektronicznych, w tym w bazach różnych dostawców, katalogu OPAC i pakietach wydawców. Jednakże w odróżnieniu od innych multiwyszukiwarek serwis EBSCOhost Integrated Search zapewnia pełną integrację zasobów biblioteki na jednej rozbudowanej platformie wyszukiwawczej EBSCOhost, aby umożliwić użytkownikowi szybkie, łatwe i intuicyjne wyszukiwanie.

Podczas testu można przeszukiwać następujące bazy: Academic Search Complete, Agricola, Business Source Complete, ERIC, European Views of the Americas: 1493 to 1750, GreenFILE, Health Source - Consumer Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition, Legal Collection, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, MEDLINE, Nature, Newspaper Source, Regional Business News, Science Magazine (SRU), ScienceDirect, Springerlink, Teacher Reference Center, Web of Science.

Funkcje EBSCOhost dostępne dla baz danych każdego dostawcy obejmują:
 • opcje ekranu wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego EBSCOhost,
 • tematyczne grupowanie rezultatów,
 • grupowanie rezultatów według rodzajów publikacji,
 • sortowanie wyników według stopnia trafności i daty,
 • ograniczanie wyników według daty publikacji,
 • opcja „Dodaj do folderu”,
 • linki do pełnego tekstu,
 • szybkie wyświetlanie pierwszych wyników, podczas gdy pozostałe rezultaty są wyświetlane w miarę ich pojawiania się.

Oxford Scholarship Online

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-04-08)
Oxford Scholarship Online to serwis oferujący dostęp do książek naukowych z dziedzin humanistycznych oraz z nauk społecznych, które są dostępne w postaci zintegrowanej bazy danych. Dostęp do pełnych tekstów ponad 1,200 książek wydawnictwa Oxford z ekonomii, finansów, biznesu i zarządzania, filozofii, matematyki, nauk politycznych, religii, biologii, literatury klasycznej, historii, lingwistyki, literatury pięknej, fizyki i psychologii można otrzymać w formie prenumeraty lub kupić je na własność w opcji zakupu jednorazowego.
Baza zawiera specjalnie przygotowane streszczenia rozdziałów i książek jak również słowa kluczowe, umożliwiając nowe sposoby prowadzenia badań dla studentów i uczonych.

Oxford Handbooks Online

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-04-08)
Oxford Handbooks Online to pełnotekstowa baza zawierająca treści z zakresu biznesu i zarządzania. Prezentowane podręczniki zapewniają szczegółowe wprowadzenie do zagadnień z każdej z wymienionych dyscyplin, a także stanowią bardzo ważne źródło informacji dla badaczy, studentów, jak i praktyków.

Właściwości bazy:
 • pełne teksty 90 podręczników składających się z ponad 2900 esejów z 4 modułów tematycznych
 • kompleksowa struktura - każdy podręcznik posiada stronę główną ze streszczeniem i słowami kluczowymi oraz pełnymi danymi bibliograficznymi
 • naukowa akredytacja - wszystkie podręczniki Oxford Handbooks są w znacznym stopniu zweryfikowane i zatwierdzone do publikacji przez wiodących naukowców z Uniwersytetu w Oxfordzie

Oxford Dictionaries Online

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-01-31)
Oxford Dictionaries Online jest największym współczesnym słownikiem języka angielskiego oraz przewodnikiem po tym języku. Pokazuje prawidłowe użycie wyrazów w zdaniu i tworzone przez nie związki stanowiące podstawę naturalnej wypowiedzi w języku angielskim, zarówno w jego odmianie brytyjskiej, jak i amerykańskiej.

Właściwości bazy:
 • ponad 350 tysięcy definicji, 600 000 synonimów i antonimów
 • ponad 1 900 000 przykładów zdań zaczerpniętych z języka potocznego
 • rozbudowane działy: pisownia, gramatyka oraz ortografia
 • zasoby języka specjalistycznego
 • regularna aktualizacja

Oxford Reference Online

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2011-01-31)
Renomowana kolekcja najważniejszych encyklopedii oraz słowników wydawanych przez Oxford University Press, stale powiększana o nowe pozycje, dostępna w formie interaktywnej bazy danych z rozbudowanymi możliwościami przeszukiwań.

Zawiera podstawową kolekcję Oxford Reference Online: Premium Collection, która składa się z powszechnie znanych tytułów z serii Oxford Companions, doskonałych źródeł zawierających zwięzłą i wszechstronnie opracowaną informację z szerokiego wachlarza dziedzin naukowych. Bazę cechuje wysoka funkcjonalność, uzyskana dzięki specjalnym narzędziom (mapy, ilustracje, wykresy czasowe).

Właściwości bazy:
 • ponad 160 słowników tematycznych zapewnia bezprecedensową kompletność zagadnień z całego szeregu dziedzin od sztuki do księgowości, od polityki do fizyki, od informatyki do historii
 • ponad 1 mln haseł dotyczących 25 dziedzin, w tym hasła zawarte w Oxford Companions oraz znane powiedzenia z Oxford Dictionary of Quotations
 • częścią bazy są słowniki języka angielskiego, jak również dwujęzyczne słowniki języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego
 • baza aktualizowana 3 razy w roku, zawartość uzupełniana o nowe wydania oraz nowe tytuły
 • dostęp do 12 500 obrazów i ilustracji w tym 6 000 w pełnym kolorze z możliwościami przeszukiwań w nagłówkach oraz ponad 900 map krajów, stanów, miast (również w pełnym kolorze), flag państw
 • ponad 30 wykresów czasowych łączących ponad 2 000 kluczowych wydarzeń historycznych XX wieku w dziedzinach sztuki i architektury, literatury, teatru, polityki, nauk ścisłych i technologii, medycyny, nauk społecznych i militariów
 • zaawansowane opcje wyszukiwania i przeglądania
 • ponad 2 500 specjalnie dobranych połączeń do zewnętrznych stron internetowych dla dalszego badania zagadnień, a także informacja o cytowaniach w referatach
 • szczegółowe statystyki użytkowania
 • kompatybilność OpenURL
 • bezpłatne dostarczenie informacji bibliograficznych w formacie MARC21

Premium Databases - Brazil, Russia, India i China - moduł w bazie CEIC Data

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2010-10-31)
Premium Databases - Brazil, Russia, India i China - nowy moduł w bazie CEIC Data

Charakterystyka
 • Połączenie danych sektorowych, makroekonomicznych i regionalnych
 • Dostęp do archiwalnych danych
 • Dane pochodzące ze źródeł ogólno dostępnych oraz z instytucji z którymi CEIC ma podpisane osobne umowy na publikację i w tych wypadkach te dane są dostępne wyłącznie przez CDM.
 • Codzienna aktualizacja
 • Przetłumaczone na język angielski źródła dostępne wyłącznie w językach lokalnych
Charakterystyka danych zamieszczonych w bazach Premium:

Russia Premium

 • Ponad 110 tyś. szeregów czasowych
 • Połączenie danych sektorowych, makroekonomicznych i regionalnych
 • Dostęp do archiwalnych danych
 • 13 głównych sekcji makroekonomicznych (rachunki, narodowe, finanse publiczne, demografia i rynek pracy, gospodarstwa domowe, inflacja, handel zagraniczny, bilans płatniczy, statystyka monetarna i bankowa, stopy procentowe i kursy walut, inwestycje, ceny, statystyki biznesu, rynki finansowe)
 • 11 sektorów gospodarki (rolnictwo, motoryzacja, chemia i petrochemia, budownictwo, energia, ubezpieczenia, przemysł, górnictwo, turystyka, transport i telekomunikacja, handel wewnętrzny)
 • Przetłumaczone na język angielski źródła dostępne wyłącznie w języku rosyjskim, co stanowi ok. 80% zawartych w tej bazie danych
Źródła: Urzędy Statystyczne, Ministerstwa, Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia, największe firmy związane z przemysłem paliwowym i wydobywczym.

China Premium

 • Ponad 270 tyś. szeregów czasowych
 • Połączenie danych sektorowych, makroekonomicznych i regionalnych
 • Dostęp do archiwalnych danych
 • 18 głównych sekcji makroekonomicznych (rachunki, narodowe, finanse publiczne, demografia i rynek pracy, gospodarstwa domowe, rynek konsumencki, inflacja, handel zagraniczny, bilans płatniczy, statystyka monetarna i bankowa, stopy procentowe i kursy walut, inwestycje, ceny, statystyki biznesu, ceny, własność prywatna, rynki finansowe, nieruchomości, ochrona środowiska)
 • 18 sektorów gospodarki (rolnictwo, motoryzacja, chemia i petrochemia, budownictwo, energia, ubezpieczenia, przemysł, górnictwo, turystyka, transport i telekomunikacja, handel wewnętrzny, tekstylia, farmacja, metale i stal, elektronika, maszyny, reklama, turystyka)
 • Przetłumaczone na język angielski źródła dostępne wyłącznie w języku chińskim, co stanowi ok. 70% zawartych w tej bazie danych
Źródła: Urzędy Statystyczne, Ministerstwa, Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia

India Premium

 • Ponad 120 tyś. szeregów czasowych
 • Połączenie danych sektorowych, makroekonomicznych i regionalnych
 • Dostęp do archiwalnych danych
 • 14 głównych sekcji makroekonomicznych (rachunki, narodowe, finanse publiczne, demografia i rynek pracy, gospodarstwa domowe, inflacja, handel zagraniczny, bilans płatniczy, stopy procentowe i kursy walut, inwestycje, ceny, statystyki biznesu, rynki finansowe, nieruchomości)
 • 13 sektorów gospodarki (rolnictwo, motoryzacja, bankowość, cement, chemia i petrochemia, energia, ubezpieczenia, metale i stal, górnictwo, farmacja, tekstylia, turystyka, transport i telekomunikacja)
 • Przetłumaczone na język angielski źródła dostępne wyłącznie w języku chińskim, co stanowi ok. 70% zawartych w tej bazie danych
Źródła: Urzędy Statystyczne, Ministerstwa, Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia

Brazil Premium

 • Ponad 90 tyś. szeregów czasowych
 • Połączenie danych sektorowych, makroekonomicznych i regionalnych
 • Dostęp do archiwalnych danych
 • 13 głównych sekcji makroekonomicznych (rachunki, narodowe, finanse publiczne, demografia i rynek pracy, gospodarstwa domowe, inflacja, handel zagraniczny, bilans płatniczy, stopy procentowe i kursy walut, inwestycje, rynki finansowe)
 • 8 sektorów gospodarki (rolnictwo, motoryzacja, bankowość, budownictwo, energia, górnictwo, turystyka, transport i telekomunikacja)
 • Przetłumaczone na język angielski źródła dostępne wyłącznie w języku chińskim, co stanowi ok. 80% zawartych w tej bazie danych
Źródła: Urzędy Statystyczne, Ministerstwa, Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia

World Trend Database - moduł do CEIC Data

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2010-10-31)
World Trend Database - nowy moduł w bazie CEIC Data

Charakterystyka:
 • Dane benchmarkowe
 • Źródła: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), MSCI Barra i CEIC-Generate
 • Prognozy z IMF podzielone regionalnie
 • Agregaty w podziale regionalnym m.in.: rachunki narodowe, finanse publiczne, inflacja, handel zagraniczny, bilans płatniczy, statystyki monetarne i statystyki biznesu
 • Global Economic Monitor - 27 wskaźników porównywalnych dla 120 państw przedstawionych w Global Database obliczanych przez analityków CEIC Data
 • Indeksy MSCI - wskaźniki rozpoznawalne przez inwestorów na całym świecie i uznawane za jedne z najbardziej miarodajnych w zakresie benchmarku kapitałowego.

MUNICIPIUM

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2010-10-31)
Serwis Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego.

Poprzez zagregowanie w jednym miejscu wielu użytecznych informacji, serwis oddaje do dyspozycji specjalistów, przedsiębiorców, urzędników silne, profesjonalne narzędzie ułatwiające proces podejmowania decyzji, a także pomocne przy przygotowywaniu opracowań i raportów biznesowych.

Serwis udostępnia zalogowanym użytkownikom szeroko zakrojoną wiedzę na temat każdej spośród ponad 2800 jednostek samorządowych tworzących mapę administracyjną Polski. Na serwis składają się liczne moduły informacyjne, wśród nich:
 • przegląd wiadomości lokalnych w czasie rzeczywistym
 • zestaw raportów finansowych, które w sposób zwarty i zwizualizowany prezentują profile ekonomiczne poszczególnych jednostek; raporty te dostępne są również w postaci arkuszy Microsoft Excel, co znacznie ułatwia ich pobieranie i przetwarzanie
 • rozbudowany bank danych statystycznych przyporządkowanych poszczególnym jednostkom samorządowym
 • bazę przetargów z przyporządkowaniem do poszczególnych jednostek terytorialnych
 • bazę przedsiębiorstw w poszczególnych gminach
 • opracowania, tabele i kompendia tematyczne
 • archiwa
Serwis jest dostępny jest w języku polskim i angielskim. Został zbudowany z myślą o łatwej, intuicyjnej nawigacji. Zawiera liczne wyszukiwarki, które przyspieszają odnajdywanie i konfekcjonowanie potrzebnych informacji, a także mechanizmy zapamiętywania ustawień, ułatwiające codzienne korzystanie z serwisu.

World Trend Database - moduł do CEIC Data

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2010-08-31)

CEIC Data

World Trend Database - nowy moduł w bazie CEIC Data

Charakterystyka:
 • Dane benchmarkowe
 • Źródła: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), MSCI Barra i CEIC-Generate
 • Prognozy z IMF podzielone regionalnie
 • Agregaty w podziale regionalnym m.in.: rachunki narodowe, finanse publiczne, inflacja, handel zagraniczny, bilans płatniczy, statystyki monetarne i statystyki biznesu
 • Global Economic Monitor - 27 wskaźników porównywalnych dla 120 państw przedstawionych w Global Database obliczanych przez analityków CEIC Data
 • Indeksy MSCI - wskaźniki rozpoznawalne przez inwestorów na całym świecie i uznawane za jedne z najbardziej miarodajnych w zakresie benchmarku kapitałowego.

MarketLine

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2010-03-20)
Centrum Informacji Biznesowej MarketLine oferuje wszechstronną bazę raportów, notowań i wiadomości na temat najważniejszych branży na świecie. MarketLine składa się z ponad 200 000 stron danych o globalnych firmach i branżach.

MarketLine jest nieodzownym źródłem wiedzy dla studentów oraz innych użytkowników bibliotek na całym świecie. Dzięki informacjom z tej bazy mogą oni poznać problemy z którymi zmagają się światowe firmy i zrozumieć, na jakich zasadach działają globalne rynki. MarketLine w bardzo przystępny sposób prezentuje specjalistyczną analizę firm, rynków i wybranych krajów.

MarketLine dostarcza:
 1. Dane o branżach przemysłu:
  • jednolite dane umożliwiające analizę porównawczą
  • rozmiar, przynależność, informacje o udziałach i dystrybucji dot. 150 produktów konsumpcyjnych w 55 krajach
  • dane nt. prawie 200 nie konsumpcyjnych branż przemysłu z 25 największych krajów
  • standardowy model analizy przemysłu -- Porter's Five Forces
  • kalendarz wydarzeń w branży na przyszłość
  • informacje o zasobach
 2. Dane o firmach:
  • bieżące aktualizacje zapewniające najwyższą dokładność danych
  • kategoryzacja firm
  • biografie szefów i dyrektorów firm
  • analizy SWOT
  • listy i rankingi
  • najnowsze wiadomości
  • informacje o umowach i porozumieniach finansowych
  • kalendarz wydarzeń w różnych firmach
 3. Dane o krajach:
  • ponad 5 000 000 wpisów o 215 krajach w 46 grupach politycznych i geograficznych
  • jednolite dane pozwalające na analizy porównawcze
  • analiza podłoża politycznego, społecznego i ekonomicznego 215 krajów
  • standardowy model analizy przemysłu - PESTLE
  • ocena ryzyka w kategoriach geograficznych
  • kalendarz przyszłych wydarzeń ekonomicznych i politycznych
  • informacje o rządach oraz dane statystyczne
MarketLine pozwala użytkownikom:
 • poznawać nowe rynki i nowe kraje
 • oceniać potencjał rozwoju produktów
 • oceniać fuzje i przejęcia firm w perspektywie historycznej
 • sprawdzać sposób działalności i śledzić rozwój firmy
 • przygotowywać prognozy
 • rozumieć konkurencje oraz dynamikę danego kraju
 • przewidywać ryzyko inwestycyjne dla firm oraz plany konkurencji
 • przygotowywać plany biznesowe, analizy i strategie marketingowe
 • zbudować listę potencjalnych klientów
 • rozpoznać dobre wyniki
 • badać i porównywać trendy historyczne
 • identyfikować najbardziej rozwojowe rynki dla określonych produktów
 • śledzić najważniejsze wydarzenia w przemyśle oraz rozwoju korporacji, odnotowując nowe produkty i ogłoszenia wyników, jak również wydarzenia polityczne i ekonomiczne.
Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Business Insights

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2010-03-20)
Business Insights oferuje użytkownikom nieograniczony dostęp do najbardziej poszukiwanych raportów na temat zarządzania (ponad 100 raportów rocznie).

Aby korzytsać z sewisu proszę wpisać:
Username: gentrialuser
Password: trial
Po zalogowaniu sie każdy z użytkowników będzie mógł ściągnąć lub wejść do kilku przykładowych raportów:
 • Consumer goods – 3 przykładowe raporty
 • Healthcare- 3 przykładowe raporty
 • Energy - 1 przykładowy raport
 • Financial services - 1 przykładowy raport
 • Technology - 5 przykładowych raportów
Każdy raport Business Insights jest oparty na unikalnym badaniu marketingowym i dostarcza wnikliwej analizy wybranej branży. Użytkownicy mają dostęp do prognoz na temat rozwoju i atrakcyjności wybranego rynku oraz wgląd do zasobów kluczowych przedsiębiorstw.

Raporty Business Insights są przygotowywane przez niezależnych ekspertów, którzy są specjalistami w opracowywaniu skutecznych prognoz rynkowych i innowacyjnych strategii marketingowych. Wszystkie raporty są opracowane tematycznie, obiektywnie i zawierają pogłębioną analizę, pozwalającą na dokładne zrozumienie rynku oraz przygotowanie dobrej strategii na przyszłość.

Business Insights to nie tylko specjalistyczne raporty, ale również zaawanansowane funkcje interaktywne pozwalające sprawnie przetwarzać zawarte w nich informacje.
 • Tłumaczenie
  Business Insights pozwala użytkownikom przetłumaczyć każdy raport na następujące języki: Hiszpański, Niemiecki, Francuski, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Chiński, Japoński i Koreański
 • Przygotowanie własnego raportu
  Business Insights można łatwo samemu utworzyć swój własny raport. Pozwala na to specjalna wyszukiwarka, która umożliwia wybór danych, tematów lub słów, jak również specjalna funkcja pozwalająca na łączenie wybranych informacji i sporządzenie własnego raportu.
 • Podział ekranu
  Business Insights posiada funkcję łatwego porównywania danych. Ekran pokazuje jednocześnie wybrane wykresu i dane.
Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

ACM Digital Library

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-12-16)
ACM założone w 1947 roku jako pierwsze zajęło się badaniami z zakresu informatyki teoretycznej i zastosowań technik informatycznych, dlatego ACM Digital Library jest największym na świecie zbiorem źródeł informacji dotyczącym podanych zagadnień. Obecnie zawiera 40 czasopism naukowych, 175 materiałów konferencyjnych, materiały 34 grup dyskusyjnych i obejmuje ponad 197 000 artykułów pełnotekstowych.

Lista tytułów wszystkich czasopism dostępnych pełnotekstowo

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

INFOR LEX Księgowość i Kadry

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-10-30)
INFOR LEX Księgowość i Kadry to: wyspecjalizowany, codziennie aktualizowany serwis dla osób zajmujących się finansami, podatkami i księgowością, a także płacami czy kadrami w firmie. Dzięki bogatej zawartości pozwala szybko rozwiązać większość problemów prawnych zarówno z zakresu księgowości jak i kadr, czy płac. Informuje jak przygotować się na zmiany w przepisach, umożliwia dostęp do najświeższych przepisów, porad, artykułów, orzeczeń i interpretacji.

Kod dostępu do bazy:
LOGIN: uniwersytet1
HASŁO: ekonomiczny1

INFOR LEX Księgowość

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-10-30)
INFOR LEX Księgowość to: codziennie aktualizowany zbiór porad, komentarzy i artykułów publikowanych w czasopismach INFOR PL. S.A. Dodatkowo w serwisie znajduje się kompleksowa baza aktów prawnych, orzecznictwa, interpretacji urzędowych i praktycznych narzędzi (wzorów pism, formularzy, wskaźników, kalkulatorów, etc.). Dzięki pomocy serwisu można szybko rozwiązać większość problemów z zakresu rachunkowości i podatków. Serwis przeznaczony jest dla księgowych z małych i średnich przedsiębiorstw.

Kod dostępu do bazy:
LOGIN: uniwerstet
HASŁO: ekonomiczny

SocINDEX with Full Text

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-12-31)
SocINDEX with Full Text - jest najobszerniejszą na świecie bazą z zakresu socjologii i obejmuje szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza zawiera pełne teksty ok. 800 czasopism z archiwami od 1908 r., jak również inne źródła pełnotekstowe niedostępne w żadnej innej bazie EBSCO: 830 książek i monografii pełnotekstowych, a także kolekcje pełnotekstowych referatów konferencyjnych. Baza obejmuje ok. 2.100.000 rekordów z hasłami przedmiotowymi z tezaurusa zawierającego ponad 19.750 haseł socjologicznych opracowanego przez ekspertów i leksykografów. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i związane z nią dziedziny pokrewne jak kryminologia, sądownictwo karne, demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, socjologia wsi i miasta, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, opieka społeczna, antropologia społeczno-kulturalna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, uzależnienia, przemoc i wiele innych zagadnień. Dodatkowo baza zawiera ponad 25.000 profili najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów, które są na bieżąco uaktualniane i wzbogacane o nowych autorów.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Communication & Mass Media Complete

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-12-31)
Communication & Mass Media Complete to obszerna kolekcja czasopism z zakresu komunikacji społecznej i mass mediów oraz innych powiązanych z nimi dziedzin. Baza obejmuje indeksy i streszczenia wszystkich artykułów z ponad 500 kluczowych czasopism naukowych (?od okładki do okładki?) oraz wyselekcjonowaną tematycznie zawartość z dalszych 200 czasopism, tj. razem ponad 700 czasopism. Baza zawiera również pełny tekst 380 czasopism naukowych, ponad 100 książek i monografii oraz pełnotekstowe kolekcje materiałów konferencyjnych. Archiwa wielu czasopism obejmują pełny tekst w PDF i przeszukiwalne cytowania naukowe od pierwszego wydanego zeszytu do dnia dzisiejszego (archiwa niektórych czasopism sięgają 1915 roku). Baza ma specjalistyczny tezaurus z zakresu komunikacji społecznej (Communication Thesaurus) oraz profile ponad 5.000 najbardziej poszukiwanych i najczęściej cytowanych autorów wraz z informacjami biograficznymi i danymi odnośnie ich prac.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Business Book Summaries

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-12-31)
Business Book Summaries zawiera streszczenia ponad 700 najlepszych książek z dziedziny biznesu opublikowanych w ciągu ostatnich 20 lat. Tylko 1% z ponad 6.000 książek wydawanych co roku w USA jest włączone do bazy. Co roku jest dodawane kilkadziesiąt książek. Streszczenia książek są pisane przez ekspertów i zawierają: abstrakt 300 słów, abstrakt 650 słów i obszerne streszczenie 4.500 słów.
Baza obejmuje następujące tematyki:
 • biografie ludzi biznesu,
 • strategie biznesu,
 • zadowolenie klientów,
 • ekonomikę,
 • przedsiębiorczość,
 • finanse,
 • handel światowy,
 • zasoby ludzkie,
 • innowacje,
 • IT/internet,
 • przywództwo,
 • prace,
 • zarządzanie,
 • marketing,
 • karierę zawodową,
 • wydajność i odpowiedzialność społeczną.
Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

CEIC Data

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-10-16)
CEIC Data jest rozbudowaną bazą zawierającą wskaźniki makroekonomiczne, sektorowe oraz sprawozdania finansowe. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu CDM (CEIC Data Manager) dane są prezentowane przejrzyście i zrozumiale. Zawartość bazy CEIC jest nieustannie aktualizowana na podstawie informacji publikowanych przez urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje sektorowe, izby handlowe, firmy badania opinii i rynku.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Oxford Scholarship Online

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-10-31)
Serwis oferuje dostęp do ponad 2.500 książek z dziedziny: matematyki, biznesu i zarządzania, ekonomii, finansów, biologii, filozofii, psychologii, religii i in.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Oxford Journals Full collection

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-12-31)
Kolekcja ponad 242 tytułów specjalistycznych czasopism naukowych.
Zakres tematyczny:
 • Medycyna - 67 tytułów
 • Nauki przyrodnicze - 32 tytuły
 • Nauki ścisłe - 26 tytułów
 • Prawo - 26 tytułów
 • Nauki humanistyczne - 54 tytuły
 • Nauki społeczne - 37 tytułów
Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

MUNICIPIUM

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-05-31)
Baza MUNICIPIUM umożliwia użytkownikom dostęp do obszernej wiedzy na temat każdej spośród ponad 2800 jednostek samorządu terytorialnego. Udostępnia ona bieżące informacje z kilkuset źródeł, dokumenty, profilowane opracowania, a także instrumenty wyszukiwania i porównywania danych finansowych.

Serwis składa się z wielu modułów informacyjnych, takich jak:
 • przegląd w czasie rzeczywistym wiadomości bieżących z kilkuset renomowanych źródeł informacji na temat każdej jednostki samorządu terytorialnego,
 • bloki o charakterze ekonomicznym, prawnym i politycznym,
 • zestaw raportów finansowych, które w sposób zwarty i zwizualizowany prezentują profile ekonomiczne poszczególnych jednostek (także w postaci arkuszy Microsoft Excel, co ułatwia pobieranie danych i ich przetwarzanie),
 • rozbudowany bank danych statystycznych przyporządkowanych poszczególnym jednostkom samorządowym.
A także:
 • mechanizm hierarchizowania, porównywania, przenoszenia do Excela i na wykresy danych dotyczących wybranych jednostek samorządowych,
 • bazę przetargów z przyporządkowaniem do poszczególnych jednostek terytorialnych,
 • bazę przedsiębiorstw,
 • opracowania, tabele i kompendia tematyczne,
 • dokumenty związane ze strategiami rozwoju i programy strukturalne UE archiwa.

LexisNexis Academic

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-05-15)
Serwis LexisNexis Academic, obejmuje informacje prawne, gospodarcze i prasowe z ponad 6000 źródeł, zarówno bieżących jak i archiwalnych.

Źródła wiadomości prasowych to m.in.:

 • pełne teksty ponad 350 dzienników z terenu USA i całego świata (z Polski np. Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna)
 • ponad 300 czasopism oraz ponad 600 biuletynów informacyjnych (w tym The Economist, Newsweek, Business Week)
 • transkrypty z programów największych stacji telewizyjnych i radiowych (np. CNN, CBS, FOX, NBC)
 • wiadomości ze świata szkolnictwa wyższego, serwisy prasowe, sondy i ankiety, blogi i publikacje online.

Źródła informacji prawnych to m.in.:

 • Shepard’s Citations
 • artykuły z komentarzami prawa pochodzące z ponad 500 wydawnictw
 • ponad 300 dzienników, czasopism i biuletynów prawniczych
 • decyzje amerykańskiego Sadu Najwyższego od stycznia 1790 roku, oraz decyzje sądów okręgowych, stanowych i in.
 • prawa federalne, kodeksy, informacje z zakresu prawa podatkowego
 • patenty od 1971 roku
 • prawo Unii Europejskiej

Informacje gospodarcze i finansowe pochodzą ze źródeł rządowych i prywatnych, badań rynkowych, raportów branżowych, sprawozdań międzynarodowych.


eReference Encyclopedias

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-04-12)
Biblioteka Główna zorganizowała dostęp testowy do ponad 80 encyklopedii i leksykonów wydawnictwa Sage.

Można z nich skorzystać bez zakładania indywidualnego konta na terenie kampusu UEK.

Można również wejść na stronę wydawcy www.sagepub.com, kliknąć baner Free access to Sage Reference Online i założyć indywidualne konto.

Po podaniu swoich danych użytkownik otrzyma login i password, aby zalogować się do serwisu.

Do kolekcji należą tak ważne tytuły jak:
 • 21st Century Sociology: A Reference Handbook
 • Encyclopedia of Anthropology
 • Encyclopedia of Applied Developmental Science
 • Encyclopedia of Politics
 • Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities
 • Encyclopedia of Crime and Punishment
 • Encyclopedia of Disability
 • Encyclopedia of Terrorism
 • Encyclopedia of Educational Leadership and Administration
 • Encyclopedia of World Poverty
 • The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods
 • Encyclopedia of Environment & Society
 • Encyclopedia of Cancer & Society
 • Encyclopedia of Global Warming and Climate Change
Dodatkowe informacje o kolekcjach znajdą Państwo w ulotkach Sage pod adresami:
http://www.sagepub.com/repository/binaries/catalog/referencecatalog.pdf http://www.sagepub.com/repository/binaries/catalog/eReferencebrochure.pdf

Political Science Complete

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-05-08)
Baza Political Science Complete (PSC) udostępnia indeksy i abstrakty ponad 1 900 tytułów i pełne teksty ponad 500 publikacji, z uwzględnieniem najistotniejszych czasopism naukowych, najnowszych prac referencyjnych i profesjonalnych dokumentów konferencyjnych.
Jej zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące prawa i ustawodawstwa, polityki porównawczej, teorii polityki, stosunków międzynarodowych, działań humanitarnych i organizacji pozarządowych. Tematyka PSC dotyczy całego świata i odzwierciedla tendencje globalizacyjne współczesnej polityki.

RefWorks

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2009-03-31)
Biblioteka Główna zorganizowała dostęp testowy do systemu RefWorks http://www.refworks.com/.

Jest to program do zarządzania bibliografią załącznikową oraz bazami danych. Pozwala on użytkownikom na tworzenie własnych baz bibliograficznych. Umożliwia również organizowanie danych, dzielenie się nimi z innymi zainteresowanymi osobami, a także wykorzystywanie ich w  pracach naukowych.
RefWorks pomaga automatycznie formatować dokumenty oraz bibliografię w przeciągu kilku sekund.

RefWorks z łatwością importuje rezultaty wyszukiwania i odnośniki z zasobów ScienceDirect/Scopus, CSA Illumina, EBSCO, ProQuest, Ovid itp. oraz niektórych katalogów OPAC, jak również z tradycyjnych baz zapisanych na CD-ROM-ach, z tą zaletą, że daje użytkownikom możliwość dostępu do swoich danych z dowolnego komputera podłączonego do internetu.
Pozwala także na ręczne dodawanie odnośników (w menu proszę wybrać References/Add new references).

Dodatkowy moduł RefShare jest zaprojektowany specjalnie na potrzeb instytucji mających wiele wydziałów, a także dla tych, które zaangażowane są we wspólne prace naukowe z innymi placówkami. Daje to użytkownikom możliwość współdzielenia swoich danych oraz publikowania ich własnych bibliografii i wyników badań na stronie internetowej. Moduł ten jest również dostępny podczas testu.

Każdy pracownik/student Uniwersytetu może założyć własne konto. Sposób postępowania:
 1. Należy wejść na stronę www.refworks.com wybrać Login (lewy górny róg menu).
  Nastąpi przekierowanie i automatycznie otworzy się strona logowania UEK.
  UWAGA: Jeżeli będziecie Państwo korzystać z RefWorks poza Uniwersytetem, pojawi się okienko „Enter your Group code” – należy wpisać tam kod, po który prosimy zgłaszać się do Oddziału Informatyzacji Biblioteki (pok. 237, II p.).
 2. Jeżeli jest to pierwsza wizyta na stronie, należy stworzyć swoje konto.
  Proszę kliknąć na Sign up for an individual account. Otworzy się strona z krótkim formularzem, w który trzeba wpisać imię, login, jaki będzie się używało w przyszłości, jak również hasło i adres e-mail.
  UWAGA: nie polecamy używania prywatnych adresów e-mail typu @poczta.onet.pl/@wp.pl itd., lecz raczej oficjalnych służbowych/uczelnianych e-maili.
  Następnie proszę wybrać typ użytkownika i dziedzinę, którą jest się zainteresowanym.
 3. Konto jest już gotowe i można zacząć importować do RefWorks wyniki wyszukiwania i inne odnośniki, jak również organizować je, udostępniać i tworzyć przypisy i bibliografie.
  Przy kolejnym logowaniu do swojego własnego konta w RefWorks (bez względu na lokalizację komputera) trzeba wpisać tylko swój login i hasło.
  Kiedy konto będzie gotowe, można importować do RefWorks wyniki wyszukiwania i inne odnośniki.
Plik pomocy znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.akmearchive.pl/broszury/refworks/rw_qsg_pl.pdf

Informa Pharmaceutical Science

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2008-11-30)
Biblioteka Główna zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z testowego dostępu do  e-czasopism farmaceutycznych wydawnictwa Taylor&Francis Group.

W ramach dostępu testowego użytkownicy BG UEK mogą korzystać z czasopism od roku 1997 do 2007.

Lista tytułów wszystkich czasopism dostępnych pełnotekstowo

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Informa Healthcare Journals

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2008-11-30)
Biblioteka Główna zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z testowego dostępu do  e-czasopism medycznych wydawnictwa Taylor&Francis Group.

W ramach dostępu testowego użytkownicy BG UEK mogą korzystać z czasopism od roku 1997 do 2007.

Lista tytułów wszystkich czasopism dostępnych pełnotekstowo

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Textile Technology Complete

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2008-12-31)
Baza Textile Technology Complete została zaprojektowana na potrzeby instytucji akademickich i bibliotek, którym udostępnia szeroki zakres informacji uwzględniających naukowe i technologiczne aspekty wyrobu i obróbki tekstyliów. Zbiór ten zawiera ponad 400 tytułów czasopism oraz tysiące tytułów pochodzących z książek, konferencji, prac naukowych, raportów technicznych i literatury branżowej. Czasopisma obejmują tematykę związaną z zasobami naukowymi, jak również dotyczącą ubrań, wyposażenia wnętrz, podłóg oraz przemysłu polimerowego.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Sage Publications

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2008-10-31)
Do 31 października 2008 r. na terenie kampusu UEK można bezpłatnie korzystać z pełnych tekstów elektronicznych czasopism wydawnictwa Sage Publications.

Aby korzystać z zasobów Sage Publication z domu należy zarejestrować się na stronie wydawcy (baner z prawej strony z nagłówkiem FREE ACCESS). W wiadomości zwrotnej zostaną podane wszystkie dane dostępowe.

W ramach dostępu testowego użytkownicy BG UEK mogą korzystać z czasopism od roku 1999 do roku bieżącego.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Taylor&Francis

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2008-12-31)
Biblioteka Główna zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z testowego dostępu do  e-czasopism wydawnictwa Taylor&Francis Group.

Wydawnictwo Taylor & Francis Group oferuje dostęp testowy do czasopism pełnotekstowych z następujących pakietów:
 • Science & Technology Library (255 tyt.)
 • Social Science & Humanities Library (765 tyt.)
W ramach dostępu testowego użytkownicy BG UEK mogą korzystać z czasopism od roku 1997 do roku bieżącego.
Lista tytułów wszystkich czasopism dostępnych pełnotekstowo

Wyszukiwanie:
 • SEARCH - według dowolnych słów kluczowych (np. autor, tytuł, abstrakt, ISSN)
 • ADVANCED SEARCH - według dowolnych słów kluczowych z możliwością zawężenia do dziedziny oraz zakresu lat.
Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Business Monitor Online

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2008-11-30)

Serwis ten dostarcza informacji i komentarzy na temat międzynarodowej sytuacji gospodarczo-politycznej. Kładzie nacisk na analizę rynków wschodzących, zamieszcza prognozy i analizy rozwoju poszczególnych krajów i sektorów przemysłu oraz informacje o międzynarodowych firmach i rynkach finansowych.

Można tutaj znaleźć:
 • archiwa raportów dla 185 krajów;
 • miesięczne i kwartalne raporty dla krajów i sektorów przemysłu (szczegółowe raporty);
 • Data and Forecasts – interaktywna baza z danymi historycznymi oraz 5- i 10-letnią prognozą z funkcją eksportu do arkusza kalkulacyjnego Excel;
 • analizy rynków finansowych oraz sytuacji ekonomicznej krajów i regionów;
 • informacje na temat firm i ich pozycji na rynku;
 • rankingi ryzyka.
Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

ProQuest Entrepreneurship

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2008-11-20)
Zapraszamy do skorzystania z testowego dostępu do ProQuest Entrepreneurship.
Jest to pierwsza na świecie baza, w której w jednym miejscu zgromadzone zostały zasoby i specjalistyczne narzędzia wspierające tę najszybciej rozwijającą się dziedzinę badań: przedsiębiorczość.
Baza ProQuest Entrepreneurship zawiera zasoby z wiodących źródeł, takich jak: EClipsNet, John Wiley & Sons (For Dummies seria książek), BizMiner, New Strategist, Vator Inc., Direct Marketing Association, Snapshots, Hoover’s, United States Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE), International Council for Small Business (ICSB), Social Science Research Network (SSRN).
Można tutaj również znaleźć publikacje akademickie, przewodniki, materiały szkoleniowe, dysertacje z Brigham Young University, University of San Francisco, HEC Montreal, University of Zagreb, Babson College oraz czasopisma wiodących wydawców, takich jak: Emerald Publishing, Springer, Palgrave, Mansueto (Inc. and Fast Company), czy Business Week.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania opinii i komentarzy na temat bazy na adres cierasze@bibl.uek.krakow.pl.

Hospitality & Tourism Complete

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2008-06-02)
Baza Hospitality & Tourism Complete zawiera wyniki badań naukowych i wiadomości branżowe dotyczące wszystkich obszarów hotelarstwa i turystyki.
Zbiór ten obejmuje ponad 670 000 rekordów, których zakres chronologiczny sięga roku 1965. Pełny tekst jest dostępny dla ponad 200 publikacji, obejmujących czasopisma, raporty dotyczące przedsiębiorstw i krajów oraz książki.

Environment Complete

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2008-06-02)
Baza Environment Complete oferuje szeroki zakres informacji dotyczących rolnictwa, ekologii ekosystemu, energii, zasobów naturalnych, nauki o morzu i zasobach słodkowodnych, geografii, gospodarki zanieczyszczeniami i odpadami, technologii środowiska, prawa środowiska, polityki publicznej, aspektów społecznych, planowania urbanistycznego i innych.
Zawiera ona ponad 1 590 000 rekordów z 1 500 krajowych i międzynarodowych tytułów, których zakres chronologiczny sięga lat 50. dwudziestego wieku (z uwzględnieniem 960 aktywnych kluczowych tytułów) oraz 100 monografii. Ta baza danych zawiera także pełny tekst 400 czasopism i 80 monografii.

ECHO

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-11-08)

Biblioteka Główna UEK otrzymała dostęp testowy do platformy ECHO, elektronicznej biblioteki zawierającej ponad 20 tysięcy książek pełnotekstowych zgromadzonych w kolekcje z zakresu m.in. historii, prawa, edukacji, nauk politycznych i społecznych. Aby mieć możliwość przeglądania książek, należy zainstalować na swoim komputerze dostępny na stronie ebrary program ebrary Reader (przycisk Get ebrary Reader).

Baza dostępna na terenie Kampusu Uczelni.


ISI Web of Knowledge

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-11-14)

Internetowa platforma udostępniona w maju 2001 roku przez Instytut Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information) w Filadelfii. Umożliwia ona dostęp do wysokiej jakości danych zawartych w - cieszących się ugruntowaną już w środowiskach naukowych całego świata znakomitą opinią - zasobach informacyjnych Instytutu.

Wersja testowa dostępna jest na terenie Kampusu Uczelni i oferuje dostęp do następujących baz danych i produktów firmy:

 1. Science Citation Index Expanded - multidyscyplinarna baza bibliograficzno-abstraktowa utworzona w oparciu o 5700 światowych czasopism o tematyce naukowo-technicznej, uwzględniającej ponad 160 dyscyplin naukowych, takich jak m.in. rolnictwo, biologia, chemia, informatyka, fizyka, matematyka, medycyna. Szczególną i unikalną cechą bazy SCI Expanded jest indeksowanie według cytowań bibliograficznych i połączenie rekordów za pomocą wspólnych dla nich cytowań, co umożliwia sprawdzenie ile razy, przez kogo i gdzie publikacja danego autora była cytowana.
 2. Social Science Citation Index - multidyscyplinarna baza bibliograficzno-abstraktowa utworzona w oparciu o 1725 światowych czasopism z zakresu nauk społecznych, uwzględniająca ponad 50 dyscyplin naukowych, takich jak m.in. ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka społeczna i socjologia.
 3. Arts & Humanities Citation Index - multidyscyplinarna baza bibliograficzno-abstraktowa utworzona w oparciu o 1140 światowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych, uwzględniająca takie dyscypliny naukowe jak m.in. architektura, lingwistyka, filologia, literatura, religioznawstwo, sztuka i teatrologia.
 4. ISI HighlyCited.com - witryna WWW będąca nieocenionym narzędziem dla naukowców różnych specjalności. Umożliwia odnalezienie i zidentyfikowanie dorobku naukowego naukowców, instytucji naukowych i laboratoriów, których dokonania stanowią - według oceny ISI - najbardziej znaczący wkład w rozwój współczesnej nauki i technologii. Zasoby informacyjne podzielono tu na 21 szerokich kategorii, obejmujących m.in. nauki biologiczne, medycynę, nauki ścisłe i nauki społeczne.

W wersji testowej dane zawarte w wyżej wymienionych bazach (wchodzących w skład ISI Web of Science) dostępne są od 1975 r.

Dodatkowo podczas testu można przeglądać czasopismo The Journal Citation Reports (zawiera „impact factor").


CEIC Data

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-11-11)

Dostęp do bazy przez wybranie ikonki Otwórz wymaga logowania.
Login: pl-aek-ceic; hasło: ceic.

Biblioteka Główna UEK otrzymała testowy dostęp do bazy CEIC Data (produkt ISI Emerging Markets). W skład bazy CEIC wchodzą cztery odrębne bazy:

 • Global Database - zawiera dane makroekonomiczne (ok. 700 tysięcy serii) dla następujących państw:
  • Ameryka Łacińska: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru
  • Europa Środkowowschodnia: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry
  • Europa Zachodnia: Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz zbiorcze statystyki dla krajów członkowskich Unii Europejskiej
  • Azja: Bangladesz, Chiny, Filipiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Japonia, Kambodża, Korea, Malezja, Makao, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tajwan, Tajlandia, Wietnam
  • Bliski Wschód i Afryka: Arabia Saudyjska, Egipt, Izrael, Maroko, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Ameryka Północna: Stany Zjednoczone
  • Australia
 • Sector Database - zawiera dane sektorowe, makroekonomiczne i finansowe (ok. 200 tysięcy serii). Obecnie baza sektorowa obejmuje jedynie kraje azjatyckie. Dla łatwiejszej nawigacji serii, zostały one podzielone na cztery działy w obrębie każdego sektora: dane o firmach, dane finansowe, statystyki operacyjne i dane stowarzyszeń
 • Daily Database - zawiera dane aktualizowane w trybie dziennym, np. indeksy i statystyki giełdowe, kursy walut czy stopy procentowe (ponad 16 tysięcy serii)
 • China Premium Databases - rozszerzenie danych z Global DatabaseSector Database. Baza zawiera dane dotyczące wyłącznie Chin (ponad 300 tysięcy serii)

ebrary

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-11-30)

Ebrary to elektroniczna biblioteka zawierająca ok. 30 tysięcy książek pełnotekstowych zgromadzonych w kolekcje z zakresu m.in. historii, prawa, edukacji, nauk politycznych i społecznych. Aby mieć możliwość przeglądania książek, należy zainstalować na swoim komputerze dostępny na stronie ebrary program ebrary Reader (przycisk Get ebrary Reader). Baza dostępna na terenie kampusu AE do 30 listopada 2007 r.


World Competitiveness Yearbook

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-06-09)
Baza, przygotowana przez szwajcarski Institute for Management Development (Międzynarodowy Instytut Zarządzania i Rozwoju) zawiera klasyfikację i analizę zdolności poszczególnych państw do sprostania warunkom międzynarodowej konkurencji. Ranking sporządzany jest corocznie na podstawie wskaźników dotyczących wyników gospodarczych, efektywności rządu w polityce gospodarczej, efektywności przedsiębiorstw oraz stanu infrastruktury. Szczegółowe dane statystyczne oraz analizy umożliwiają porównanie poszczególnych gospodarek.
Baza dostępna wyłącznie na terenie BG AE do 9 czerwca 2007.

Proquest-CSA

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-05-11)

Do 11 maja na terenie kampusu i w dostępie zdalnym dla pracowników naukowych AE dostępne są następujące bazy firmy CSA:

 • CSA Illustrata Natural Sciences zapewnia internetowy dostęp do zindeksowanych tabeli, danych liczbowych, map, grafów, tablic oraz innych obrazów zawartych w artykułach dotyczących nauk przrodniczych. To unikalne narzędzie sprawia, że proces wyszukiwania danych jest precyzyjny, wydajny oraz wyszukiwane są informacje związane z tematem . Baza zawiera tabele oraz dane liczbowe z ponad 1.000 czasopism czołowych wydawców oraz posiada ponad 1 milion zindeksowanych obrazów.
 • CSA Sociological Abstracts + FullText to baza zawierająca abstrakty i pełne teksty (128 000) artykułów z socjologii, religioznawstwa i psychologii społecznej.
 • CSA Worldwide Political Science Abstracts + FullText to baza zawierająca abstrakty i pełne teksty (100 000) artykułów z zakresu nauk politycznych.
 • PAIS International jest bazą danych z zakresu nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych. Obejmuje takie zagadnienia jak polityka socjalna, zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo, stosunki międzynarodowe, administracja publiczna, nauki polityczne i inne zagadnienia społeczne ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów prawnych.

CEIC

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-05-30)
UWAGA !!!
Program otwiera się w nowym oknie. Wymagane jest wyłączenie blokowania wyskakujących okienek

Productscan

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-04-30)
Producscan Online jest największą na świecie internetową bazą danych o nowych produktach konsumenckich, które pojawiają się na rynku. Baza zawiera informacje o ponad 10.000 produktach z sektora napojów, żywności oraz artykułów higieny osobistej. Baza jest ceniona przez światowe koncerny medialne i marketingowe, a studentom i pracownikom firm pomaga lepiej zrozumieć zagadnienia związane między innymi z kampaniami reklamowymi oraz przewidywaniami nowych trendów na rynku.

Butler Group

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-04-30)
Grupa Butler powstała w 1990 roku i od tego czasu pomaga firmom na całym świecie wykorzystać zmiany i ulepszenia, które następują w coraz szybszym tempie w dziedzinie najnowszych technologii. Butler Group jest ceniona w kręgach akademickich za swoje niezależnie opinie i badania oraz innowacyjne spojrzenie na wykorzystanie nowych technologii w biznesie.

Marketline Business Information Centre

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-04-30)
Centrum Informacji Biznesowej MarketLine oferuje wszechstronną bazę raportów, notowań I wiadomości na temat najważniejszych branży na świecie. MarketLine składa się z ponad 200.000 stron danych o globalnych firmach i branżach.

Business Insights

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-04-30)
Baza ta dostarcza użytkownikom nieograniczony dostęp do ponad 100 najbardziej poszukiwanych raportów na temat szeroko pojętej dziedziny zarządzania. Każdy raport oparty jest na unikalnym badaniu rynkowym, przedstawia odbiorcy wnikliwą ocenę najważniejszych globalnych branży. Raporty analizują dynamikę rynkową i oceniają zasoby kluczowych przedsiębiorstw, jak również prezentują przewidywania dotyczące wielkości danego rynku i szanse na jego dalszy rozwój.

RefWorks

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-04-30)

Aby skorzystać z wersji testowej należy wejść na stronę www.refworks.com i wybrać Login. Nastąpi przekierowanie - automatycznie otworzy się strona logowania Akademii. Przy pierwszej wizycie na stronie należy stworzyć swoje konto. W tym celu należy kliknąć na Sign up for an individual account. Otworzy się strona z krótkim formularzem, w który trzeba wpisać imię, login, który będzie się używało w przyszłości, jak również hasło i adres email (prosimy o używanie służbowych maili AE) Następnie proszę wybrać typ użytkownika i dziedzinę, którą jest się zainteresowanym. Konto jest już gotowe i można zacząć importować do RefWorks wyniki wyszukiwania i inne odnośniki. Przy kolejnym logowaniu do swojego własnego konta RefWorks (bez względu na lokalizację komputera) trzeba wpisać tylko swój login i hasło.

WAŻNE: Użytkownik tego programu ma możliwość wyeksportowania z RefWorks zgromadzonych danych bibliograficznych (funkcja Export w zakładce References) w zaproponowanych przez RefWorks formatach. Prosimy o dokonanie tego eksportu przed zakończeniem testu! W przeciwnym razie można utracić wszystkie dane.

Przewodnik użytkownika RefWorks.

Z testowego dostępu do bazy można korzystać na terenie kampusu AE oraz w zdalnym dostępie dla pracowników naukowych do 30 kwietnia 2007 r.


Factiva

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2007-03-11)

Factiva udostępnia zawartość ponad 9000 źródeł informacji ze 152 krajów, w 22 językach (także w języku polskim). Factiva oferuje m.in.:

 • Na bieżąco aktualizowane wiadomości agencyjne (w tym serwisy Dow Jonem, Reuters i The Associated Press)
 • Numery archiwalne i bieżące najważniejszych światowych i lokalnych dzienników (około 1500 tytułów, w tym: The New York Times, The Wall Street Journal, Frankfurtem Allgemeine Zeitung, Financial Limes oraz The Irish Limes)
 • Artykuły z czasopism (około 3200 tytułów, w tym: The Economist, Forbes, Fortune, Focus, Finanz & Wirtschaft, BusinessWeek, L’Express)
 • Archiwalne i aktualne raporty finansowe firm z ponad 4000 stron internetowych

Z testowego dostępu do bazy można korzystać (dla dwóch jednoczesnych użytkowników) na terenie kampusu AE oraz w zdalnym dostępie dla pracowników naukowych do 11 marca 2007 r.


MyiLibrary

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2006-12-05)

Baza zawiera ponad 48 000 publikacji wielu najlepszych zagranicznych wydawców, w tym m.in. Blackwell Science, Oxford University Press, Springer, Taylor & Francis i Wiley oraz takich organizacji jak OECD, ILO, WHO i World Bank. Zgromadzone w bazie e-książki obejmują najważniejsze dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych, w tym m.in. nauki społeczne (kilkaset tytułów ekonomicznych), nauki ścisłe, nauki polityczne, filozofię, prawo. Z testowego dostępu do bazy można korzystać na terenie kampusu AE do 5 grudnia 2006 r.

Zawartość bazy objęta jest prawami autorskimi, w związku z czym prosimy nie kopiować i nie drukować większych fragmentów umieszczonych w niej publikacji. Sposób korzystania z bazy jest monitorowany przez producenta, który w przypadku stwierdzenia niewłaściwego z niej korzystania może zablokować dostęp.


Ulrich’s Periodicals Directory

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2006-11-05)

Bibliograficzna baza danych reklamowana przez wydawcę (firmę CSA) jako niezbędne narzędzie identyfikacyjne i badawcze światowych periodyków i wydawnictw seryjnych (regularnych i nieregularnych), nowych, bieżących, zawieszonych czy przestających się ukazywać. Baza ta zawiera szczegółowe informacje odnośnie ponad 290 000 periodyków wszelkich typów: czasopisma akademickie, naukowe, publikacje w wolnym dostępie, popularne magazyny, gazety itp. z 900 dziedzin tematycznych. Rekord bibliograficzny zawiera takie dane jak numer ISSN, wydawca, język, dostępność on-line oraz informacje czy dane czasopismo jest indeksowane i abstraktowane, a także cenę.


Scopus

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2006-08-18)

Do końca sierpnia 2006 roku na terenie kampusu Akademii Ekonomicznej można korzystać z testowego dostępu do Scopusa (www.scopus.com) – bazy abstraktowo-referencyjnej, opracowanej przez wydawnictwo Elsevier. Baza zawiera 15000 czasopism z zakresu nauk ścisłych, nauk społecznych oraz medycznych. W przeciwieństwie do znanej bazy cytowań ISI, odnotowuje cytowania nie tylko w publikacjach z Listy Filadelfijskiej, ale z wszystkich źródeł. Ponadto obejmuje także cytowania patentowe, czego nie ma w bazie SCI. Indeks cytowań prowadzony jest od 1996 r., a abstrakty indeksowane są od roku 1966. Unikalną opcją bazy jest Scopus Author Identyfier, pozwalająca na maksymalnie precyzyjne poszukiwanie autora. Aktualizacja bazy dokonywana jest codziennie.


Business Source Complete (BSC)

 Informacje o zasobie

(Zakończono: 2006-07-06)

Do 22 maja 2006 roku na terenie kampusu AE można korzystać z testowego dostępu do bazy Business Source Complete (BSC), wchodzącej w skład serwisu EBSCO. Według stanu z grudnia 2005 w bazie tej jest 200 czasopism pełnotekstowych niedostępnych w formie pełnego tekstu w prenumerowanej przez Bibliotekę bazie Business Source Premier (BSP). EBSCO planuje, iż baza BSC będzie zawierać w przyszłości ok. 400-500 pełnotekstowych czasopism niedostępnych w pełnym tekście w bazie BSP. Baza zawiera obecnie dodatkowo następujące publikacje pełnotekstowe niedostępne w bazie Business Source Premier, takie jak m.in. publikacje AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) , Euromoney Institutional Investor PLC, Bernstein Financial Data, Business Book Review Library (streszczenia 630 najbardziej znanych książek biznesowych opublikowanych od 1989 do chwili obecnej), ICON Group International (World Outlook Reports, Studies Reports). Ponadto BSC dostarcza pełne teksty setek monografii, książek i wydawnictw encyklopedycznych oraz zawiera profile 20 000 autorów najczęściej cytowanych w tej bazie.