-A +A

.

Legalis - System Informacji Prawnej - dostęp testowy do 30.06.2017

System Informacji Prawnej Legalis jest obszerną i kompleksową bazą prawa polskiego, przygotowaną przez Wydawnictwo C.H. Beck. Zawiera pełne teksty ujednoliconych aktów prawnych z zachowaniem wszystkich wersji czasowych, umożliwiając ich porównywanie w intuicyjny sposób.

Zawiera:

 • Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Dzienniki urzędowe UE L i C
 • Prawo miejscowe
 • Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów
 • Prawo korporacyjne
 • Projekty ustaw
 • Orzecznictwo - aktualne orzecznictwo sądów polskich i europejskich
 • Wzory pism i umów - format word, excel i pdf
 • Informator - zbiór adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce
 • Aktualności i kalendarium - zbiór informacji o zmieniającym się prawie
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN – obejmuje wszystkie pozycje od 1970 r.

Moduły komentarzowe systemu Legalis umożliwiają dostęp do artykułów z czasopism oraz monografii i komentarzy publikowanych w seriach książkowych Wydawnictwa C.H. Beck.

Dane w serwisie LEGALIS aktualizowane są w każdy dzień roboczy.

BAZA DOSTĘPNA TYLKO Z KAMPUSU UEK

Dostęp następuje poprzez wejście na stronę sip.legalis.pl (bez wpisywania www lub http://).

Drugim sposobem wejścia do Systemu Informacji Prawnej Legalis jest wejście na stronę www.legalis.pl a następnie wybranie pod oknem logowania opcji Zaloguj po IP

Dostęp testowy do 30 czerwca 2017 r.