-A +A

.

Aktualności

Praca doktorska do wglądu - mgr inż. Monika Restecka

DATA DYSKUSJI: 20 kwietnia 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr inż. Monika Restecka

Tytuł:

Doskonalenie jakości procesów spawalniczych w wyniku wdrożenia robotyzacji z uwzględnieniem czynników ekonomiczno-społecznych

Promotor:

 • Dr hab. inż. Radosław Wolniak - prof. Pol. Śl. - Politechnika Śląska

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Małgorzata Lotko, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG - Politechnika Gdańska

Praca doktorska do wglądu - mgr Wioletta Nogaj

DATA DYSKUSJI: 27 marca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Wioletta Nogaj

Tytuł

Logistyczna koncepcja gospodarki olejami odpadowymi w Polsce

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Władysław Szczepankiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. PK dr hab. inż. Agnieszka Generowicz - Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Anna Myrda

DATA DYSKUSJI: 28 marca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Anna Myrda

Tytuł

Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr. hab. Eugeniusz Kącik - Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Marcin Salamaga - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wystawa "Antykwariat jako instytucja kultury"

Wystawa Antykwariat jako instytucja kultury

DEBATA OKSFORDZKA

DEBATA OKSFORDZKA

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 20 lutego 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Joanna Kubarek-Burkat

Tytuł:

Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Celina Olszak - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Paweł Lula - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 6 marca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Oskar Kiercz

Tytuł:

Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Paweł Chruski, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 2 marca 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Anna Dolot

Tytuł:

Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 23 lutego 2017 r.,godz. 11:00

Autor:

mgr Patrycja Andrzejewska

Tytuł:

Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Przemysław Deszczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UE dr hab. inż. Anna Olszańska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 20 lutego 2017 r., godz. 11:00

Autor

 

mgr Iwona Kik

 

Tytuł:

 

Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

 • Dr Bartłomiej Marona - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka - Szkoła Główna Handlowa

Strony