-A +A

.

Aktualności

W dniach 06-08.01.2017 Biblioteka Główna będzie nieczynna

W dniach 06-08.01.2017 Biblioteka Główna będzie nieczynna

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego BG

W drugim tegorocznym numerze Biuletynu chciałbym szczególnie polecić dwa teksty. Pierwszy z nich przedstawia portal internetowy stanowiący „bogate i unikalne – jak zachwalają jego twórcy – źródło informacji dla branży żywnościowej oraz jej instytucjonalnego i rynkowego otoczenia”.

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie zimowej przerwy świątecznej

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie zimowej przerwy świątecznej

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI:14 grudnia, godz. 11:00

Autor:

mgr Mariusz Michał Bołoz

Tytuł:

Wpływ nadzoru korporacyjnego na bezpieczeństwo i rentowność banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Promotor:

 • Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI:12 grudnia, godz. 12:00

Autor:

mgr Bartosz Niedzielski

Tytuł:

Analiza skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na przykładzie wybranych państw UE

Promotor:

 • Dr hab. Jolanta Zombirt, prof. AFiB Vistula - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Katarzyna Żurkowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 15 grudnia, godz. 10:30

Autor:

mgr inż. Ewa Pyrzyńska

Tytuł:

Modelowanie cech jakościowych mlecznych napojów fermentowanych z mleka koziego z dodatkiem funkcjonalnym

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Regina Borek - Wojciechowska, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 15 grudnia, godz. 12:00

Autor:

mgr inż. Elżbieta Bielak

Tytuł:

Wpływ wykończenia olejkami eterycznymi skór podszewkowych na ich właściwości higieniczne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ewa Marcinkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

 • Dr Justyna Syguła-Cholewińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Maria Pawłowa, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 12 grudnia, godz. 9:30

Autor:

mgr Łukasz Klimczak

Tytuł:

Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. Sławomir Śmiech - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Budnikowski - Szkoła Główna Handlowa

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 8 grudnia, godz. 13:30

Autor:

mgr Izabela Markiewicz-Halemba

Tytuł:

Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na rewitalizację terenów poprzemysłowych w Polsce na przykładzie województwa śląskiego

Promotor:

 • Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Recenzenci:

 • Prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Florian Kuźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 19 grudnia, godz. 12:30

Autor:

mgr Bożena Tyran

Tytuł:

Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji  płacowych w ochronie zdrowia w Polsce

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Cezary W. Włodarczyk - Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie

Strony