-A +A

.

Aktualności

Praca doktorska do wglądu - mgr Małgorzata Ćwiek

DATA DYSKUSJI: 19 maja 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Małgorzata Ćwiek

Tytuł:

Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Paweł Ulman - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Krystyna Melich-Iwanek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Joanna Żyra - Politechnika Krakowska

Wystawa zagranicznej książki naukowej

Wystawa zagranicznej książki naukowej

Praca doktorska do wglądu - mgr Rafał Solecki

DATA DYSKUSJI: 8 maja 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Rafał Solecki

Tytuł:

Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Maria Płonka, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w dniach 28.04.2017 - 03.05.2017

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej od 28 kwietnia do 3 maja

Drugie spotkanie Wszechnicy Muzealnej

Drugie spotkanie Wszechnicy Muzealnej

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie wiosennej przerwy świątecznej

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie wiosennej przerwy świątecznej

Legalis - System Informacji Prawnej - dostęp testowy do 30.06.2017

Legalis System Informacji Prawnej dostęp testowy do 30 czerwca 2017

Praca doktorska do wglądu - mgr inż. Monika Restecka

DATA DYSKUSJI: 20 kwietnia 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr inż. Monika Restecka

Tytuł:

Doskonalenie jakości procesów spawalniczych w wyniku wdrożenia robotyzacji z uwzględnieniem czynników ekonomiczno-społecznych

Promotor:

 • Dr hab. inż. Radosław Wolniak - prof. Pol. Śl. - Politechnika Śląska

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Małgorzata Lotko, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG - Politechnika Gdańska

Praca doktorska do wglądu - mgr Wioletta Nogaj

DATA DYSKUSJI: 27 marca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Wioletta Nogaj

Tytuł

Logistyczna koncepcja gospodarki olejami odpadowymi w Polsce

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Władysław Szczepankiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. PK dr hab. inż. Agnieszka Generowicz - Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Anna Myrda

DATA DYSKUSJI: 28 marca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Anna Myrda

Tytuł

Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr. hab. Eugeniusz Kącik - Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Marcin Salamaga - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Strony