-A +A

.

Aktualności

Dnia 15 czerwca Biblioteka Główna będzie nieczynna

Dnia 15.06.2017r.(czwartek) Biblioteka Główna będzie nieczynna. Od 16.06.2017 r. Biblioteka będzie czynna wg stałego harmonogramu.

Praca doktorska do wglądu - mgr Mariola Mamcarczyk

DATA DYSKUSJI: 26 czerwca 2017 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Mariola Mamcarczyk

Tytuł:

Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym

Promotor:

 • Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Joanna Nowakowska - Grunt, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nocna Czytelnia Sesyjna od 7 czerwca do 8 lipca

Nocna Czytelnia Sesyjna od 7 czerwca do 8 lipca

Praca doktorska do wglądu - mgr Maciej Cycoń

DATA DYSKUSJI: 21 czerwca 2017 r., godz. 10:30

Autor:

mgr Maciej Cycoń

Tytuł:

Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego

Promotor:

 • Prof. dr hab. Wanda Sułkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW - Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Czesław Bywalec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Barbara Kawa

DATA DYSKUSJI: 20 czerwca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Barbara Kawa

Tytuł:

Koncepcje wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dnia 4 czerwca 2017 r. Biblioteka Główna będzie nieczynna

Dnia 4 czerwca 2017 r. Biblioteka Główna będzie nieczynna

Praca doktorska do wglądu - mgr Katarzyna Sanak-Kosmowska

DATA DYSKUSJI: 9 czerwca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Tytuł:

Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. US dr hab. Ewa Frąckiewicz - Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Magdalena Sobocińska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Praca doktorska do wglądu - mgr Joanna Sanetra-Szeliga

DATA DYSKUSJI: 13 czerwca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Joanna Sanetra-Szeliga

Tytuł:

Kultura jako determinanty rozwoju. Zmiana miejsca kultury w strategiach rozwoju społeczno-ekonomicznego dużych polskich miast na przykładzie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jacek Purchla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Jarosław Handzel

DATA DYSKUSJI: 7 czerwca 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Jarosław Handzel

Tytuł:

W poszukiwaniu nowego modelu finansowania i organizacji lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Christoph Sowada - Collegium Medicum UJ
 • Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

17-18 maja - Biblioteka Główna czynna do godz. 14:30

W związku z Juwenaliami organizowanymi na terenie Kampusu UEK, w dniach 17-18 maja (środa, czwartek) Biblioteka Główna będzie czynna do godz. 14:30.

Strony