-A +A

.

Aktualności

Praca doktorska do wglądu - mgr Joanna Sanetra-Szeliga

DATA DYSKUSJI: 13 czerwca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Joanna Sanetra-Szeliga

Tytuł:

Kultura jako determinanty rozwoju. Zmiana miejsca kultury w strategiach rozwoju społeczno-ekonomicznego dużych polskich miast na przykładzie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jacek Purchla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Jarosław Handzel

DATA DYSKUSJI: 7 czerwca 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Jarosław Handzel

Tytuł:

W poszukiwaniu nowego modelu finansowania i organizacji lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Christoph Sowada - Collegium Medicum UJ
 • Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

17-18 maja - Biblioteka Główna czynna do godz. 14:30

W związku z Juwenaliami organizowanymi na terenie Kampusu UEK, w dniach 17-18 maja (środa, czwartek) Biblioteka Główna będzie czynna do godz. 14:30.

Praca doktorska do wglądu - mgr Małgorzata Ćwiek

DATA DYSKUSJI: 19 maja 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Małgorzata Ćwiek

Tytuł:

Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Paweł Ulman - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Krystyna Melich-Iwanek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Joanna Żyra - Politechnika Krakowska

Wystawa zagranicznej książki naukowej

Wystawa zagranicznej książki naukowej

Praca doktorska do wglądu - mgr Rafał Solecki

DATA DYSKUSJI: 8 maja 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Rafał Solecki

Tytuł:

Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Maria Płonka, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w dniach 28.04.2017 - 03.05.2017

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej od 28 kwietnia do 3 maja

Drugie spotkanie Wszechnicy Muzealnej

Drugie spotkanie Wszechnicy Muzealnej

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie wiosennej przerwy świątecznej

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie wiosennej przerwy świątecznej

Legalis - System Informacji Prawnej - dostęp testowy do 30.06.2017

Legalis System Informacji Prawnej dostęp testowy do 30 czerwca 2017

Strony