-A +A

.

Udostępnianie zbiorów własnych bibliotekom oraz instytucjom naukowym

Jaki jest zakres usług?

  • wypożyczenia książek
  • kserokopie artykułów lub fragmentów dzieł
  • skanowanie materiałów

Jak złożyć zamówienie?

 

Uwaga! Biblioteki i instytucje z terenu Krakowa wypełniają corocznie deklarację upoważniającą jedną lub dwie osoby do podpisywania rewersów i elektronicznego zamawiania materiałów bibliotecznych.

Pobierz deklarację dla wypożyczeń międzybibliotecznych przez biblioteki/instytucje Krakowa

 

Jaki jest okres wypożyczenia?

okres wypożyczenia wynosi 30 dni

 

Jakie są koszty usług?

wszystkie usługi są bezpłatne