-A +A

.

Sprowadzanie i udostępnianie materiałów z innych bibliotek

Jakie materiały sprowadzamy?

sprowadzamy wyłącznie materiały, których nie posiadają biblioteki krakowskie, i które nie są dostępne w wersji elektronicznej w sieci UEK

 • w oryginale - książki do korzystania na miejscu w Czytelni Głównej
  • termin zwrotu publikacji określa biblioteka wypożyczająca
  • usługa nieodpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek polskich
  • usługa odpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek zagranicznych*
 • w postaci kopii - artykuły z czasopism lub fragmenty publikacji - jako kserokopie lub pliki elektroniczne
  • usługa odpłatna*
  • realizacja usługi odbywa się wg zasad przyjętych przez biblioteki wykonujące zamówienia

*dotyczy pracowników UEK, którzy proszeni są o przedłożenie poświadczenia posiadanych środków (potwierdzonego przez Dział Nauki i Transferu Wiedzy) lub zobowiązania o pokryciu kosztów zamówienia.

 

Jak złożyć zamówienie?

Kto może skorzystać z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych?

 • pracownicy UEK
 • studenci UEK
 • słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich UEK

 

Uwaga! Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego