-A +A

.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Biblioteka dysponuje stanowiskami komputerowymi dla słabowidzących i niewidomych użytkowników:

 • Oddziale Informacji Naukowej (p. 310, III p.):
  • 1 stanowisko komputerowe,
  • powiększalnik elektroniczny z mobilnym pulpitem podłączony do telewizora,
  • lupa elektroniczna podłączona do telewizora,
  • 1 Lupa mobilux LED,
  • urządzenie lektorskie Poet Compact 2,
  • drukarka brajlowska,
 • Czytelni Głównej (p. 301, III p.)
  •  3 stanowiska komputerowe,
  • 2 skanery Plustek OpticBook 3600 Plus z ABBYY FineReader 5.0 Sprint,
  • powiększalnik elektroniczny z mobilnym pulpitem podłączany do telewizora,
  • lupa elektroniczna podłączona do telewizora,
  • 1 Lupa mobilux LED,
  • 2 systemy Keplera do bliży,
 • Czytelni Czasopism (p. 304, III p.)
  • 1 stanowisko komputerowe,
  • lupa elektroniczna podłączona do telewizora,
  • system Keplera do bliży.

Wewnątrz budynku Biblioteki znajdują się windy oraz na każdym piętrze odpowiednio przystosowane toalety. Stoły do pracy indywidualnej dla czytelników niepełnosprawnych ruchowo znajdują się w Oddziale Informacji Naukowej, Czytelni Głównej oraz Sali Katalogowej.

Na mocy przepisu Organizacja i zasady korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie student naszej Uczelni posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma prawo do:

 1. bycia obsłużonym poza kolejnością,
 2. wypożyczenia 10 książek na okres 2 miesięcy,
 3. wyznaczenia osoby upoważnionej na okres co najmniej 1 roku do wypożyczania książek w jego imieniu - zainteresowani (student niepełnosprawny i opiekun) zgłaszają się do Wypożyczalni Ogólnej (p. 102, I p.) z dokumentami tożsamości oraz z indeksem z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki i Elektroniczną legitymacją studencką (student)

Pracownicy Biblioteki chętnie służą pomocą przy korzystaniu ze zbiorów. Szczegółowych informacji na temat możliwości i warunków korzystania z Biblioteki udziela: