-A +A

.

SYNABA

Program do wypełniania formularzy Krajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych SYNABA.

Po instalacji prosimy o przeczytanie "Informacji dla użytkowników programu" - wejście przez pozycję "Informacje" w menu głównym programu.

Wypełniony za pomocą programu formularz zawierający informację o rozpoczynanej, prowadzonej lub zakończonej pracy badawczej powinien zostać wysłany za pomocą poczty elektronicznej jako załącznik do Ośrodka Przetwarzania Informacji na adres synaba@opi.org.pl oraz do Działu Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń UEK na adres: dz_nauki@uek.krakow.pl.

W wypełnianiu formularza pomocna jest Polska Klasyfikacja Tematyczna.