-A +A

.

Praca doktorska do wglądu - mgr Wioletta Nogaj

DATA DYSKUSJI: 27 marca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Wioletta Nogaj

Tytuł

Logistyczna koncepcja gospodarki olejami odpadowymi w Polsce

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Władysław Szczepankiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. PK dr hab. inż. Agnieszka Generowicz - Politechnika Krakowska
  • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala nr 1 w przyziemiu Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie