-A +A

.

Praca doktorska do wglądu - mgr Mariola Mamcarczyk

DATA DYSKUSJI: 26 czerwca 2017 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Mariola Mamcarczyk

Tytuł:

Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym

Promotor:

  • Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Joanna Nowakowska - Grunt, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
  • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie