-A +A

.

Praca doktorska do wglądu - mgr Krzysztof Kil

DATA DYSKUSJI: 23 października 2017 r., godz. 14:00

Autor:

mgr Krzysztof Kil

Tytuł:

Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych

Promotor:

  • Dr hab.Ewa Miklaszewska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa
  • Prof. dr hab. Alfred Janc – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum – Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie