-A +A

.

Praca doktorska do wglądu - mgr Barbara Kawa

DATA DYSKUSJI: 20 czerwca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Barbara Kawa

Tytuł:

Koncepcje wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych

Promotor:

  • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie