-A +A

.

Praca doktorska do wglądu - mgr Anna Myrda

DATA DYSKUSJI: 28 marca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Anna Myrda

Tytuł

Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie

Promotor:

  • Prof. dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. nadzw. dr. hab. Eugeniusz Kącik - Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Prof. UEK dr hab. Marcin Salamaga - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala nr 1 w przyziemiu Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie