-A +A

.

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 6 marca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Oskar Kiercz

Tytuł:

Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Polsce

Promotor:

  • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. Paweł Chruski, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:

Sala Muzeum u Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie