-A +A

.

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 2 marca 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Anna Dolot

Tytuł:

Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:

Sala G13, Pawilon G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie