-A +A

.

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 23 lutego 2017 r.,godz. 11:00

Autor:

mgr Patrycja Andrzejewska

Tytuł:

Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Przemysław Deszczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prof. UE dr hab. inż. Anna Olszańska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Miejsce dyskusji:

Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie