-A +A

.

Praca doktorska do wglądu

Data dyskusji: 14 grudnia, godz. 12:00

Autor:

mgr Bartosz Banduła

Tytuł:

Wykorzystanie funduszy europejskich w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce

Promotor:

  • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. SGGW dr hab. Iwona Kowalska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. dr hab. Anna Harańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji: Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie