-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Tomasz Bober

DATA DYSKUSJI: 19 października 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Tomasz Bober

Tytuł:

Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlu detalicznego

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Grażyna Śmigielska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Anna Dąbrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Prof. UP dr hab. Magdalena Stefańska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w przyziemiu w Budynku G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie