-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Anna Staszewska

DATA DYSKUSJI: 26 października 2017 r., godz. 9:30

Autor:

mgr Anna Staszewska

Tytuł:

Kształtowanie produktu turystycznego dziedzictwa przemysłowego. Studium porównawcze Zagłębia Ruhry i Górnego Śląska

Promotor:

  • Prof. dr hab. Józef Sala – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. U. Rz. dr hab. Wiesława Kuźniar – Uniwersytet Rzeszowski
  • Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w przyziemiu w Budynku G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie