-A +A

.

Doktoraty

Na dwa tygodnie przed obronądysertacjami doktorskimi można zapoznać się w Czytelni Głównej, (pok. 301, III p.). Po obronie opisy bibliograficzne prac doktorskich można znaleźć w katalogu komputerowym lub ABC-Kraków, gdzie dostępne są także spis treści oraz wstęp/autoreferat danej pracy. Opisy wszystkich prac doktorskich (drukowanych - sygnatura /Dr i elektronicznych - sygnatura eDr-) znajdują się w bazie DOROBEK (rodzaj dokumentu: dysertacja doktorska).
Do 2005 roku każda obroniona dysertacja dołączała do kolekcji prac doktorskich w Czytelni Głównej.
Od 2006 roku prace dostępne są w wersji elektronicznej na jednym z terminali w tej Czytelni.
Prace, których autorzy wyrazili zgodę na udostępnienie pełnego tekstu są dostępne bezpośrednio z poziomu rekordu (linki z katalogu komputerowego, bazy Dorobek oraz ABC-Kraków).

Dysertacje doktorskie mogą być dostępne:

 • w sieci rozległej;
 • na terenie Kampusu UEK;
 • w Czytelni Głównej (wersja drukowana lub elektroniczna).

Publiczne dyskusje nad dysertacjami doktorskimi w 2017 roku:

Praca doktorska do wglądu - mgr Rafał Solecki

DATA DYSKUSJI: 8 maja 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Rafał Solecki

Tytuł:

Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Maria Płonka, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka, Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr inż. Monika Restecka

DATA DYSKUSJI: 20 kwietnia 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr inż. Monika Restecka

Tytuł:

Doskonalenie jakości procesów spawalniczych w wyniku wdrożenia robotyzacji z uwzględnieniem czynników ekonomiczno-społecznych

Promotor:

 • Dr hab. inż. Radosław Wolniak - prof. Pol. Śl. - Politechnika Śląska

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Małgorzata Lotko, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG - Politechnika Gdańska
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Wioletta Nogaj

DATA DYSKUSJI: 27 marca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Wioletta Nogaj

Tytuł

Logistyczna koncepcja gospodarki olejami odpadowymi w Polsce

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Władysław Szczepankiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. PK dr hab. inż. Agnieszka Generowicz - Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala nr 1 w przyziemiu Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Anna Myrda

DATA DYSKUSJI: 28 marca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Anna Myrda

Tytuł

Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr. hab. Eugeniusz Kącik - Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Marcin Salamaga - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala nr 1 w przyziemiu Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 20 lutego 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Joanna Kubarek-Burkat

Tytuł:

Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Celina Olszak - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Paweł Lula - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:

Sala 425, Budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strony