-A +A

.

Doktoraty

Na dwa tygodnie przed obronądysertacjami doktorskimi można zapoznać się w Czytelni Głównej, (pok. 301, III p.). Po obronie opisy bibliograficzne prac doktorskich można znaleźć w katalogu komputerowym lub ABC-Kraków, gdzie dostępne są także spis treści oraz wstęp/autoreferat danej pracy. Opisy wszystkich prac doktorskich (drukowanych - sygnatura /Dr i elektronicznych - sygnatura eDr-) znajdują się w bazie DOROBEK (rodzaj dokumentu: dysertacja doktorska).
Do 2005 roku każda obroniona dysertacja dołączała do kolekcji prac doktorskich w Czytelni Głównej.
Od 2006 roku prace dostępne są w wersji elektronicznej na jednym z terminali w tej Czytelni.
Prace, których autorzy wyrazili zgodę na udostępnienie pełnego tekstu są dostępne bezpośrednio z poziomu rekordu (linki z katalogu komputerowego, bazy Dorobek oraz ABC-Kraków).

Dysertacje doktorskie mogą być dostępne:

 • w sieci rozległej;
 • na terenie Kampusu UEK;
 • w Czytelni Głównej (wersja drukowana lub elektroniczna).

Publiczne dyskusje nad dysertacjami doktorskimi w 2017 roku:

Praca doktorska do wglądu - mgr Krzysztof Kil

DATA DYSKUSJI: 23 października 2017 r., godz. 14:00

Autor:

mgr Krzysztof Kil

Tytuł:

Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych

Promotor:

 • Dr hab.Ewa Miklaszewska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab. Alfred Janc – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum – Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Anna Staszewska

DATA DYSKUSJI: 26 października 2017 r., godz. 9:30

Autor:

mgr Anna Staszewska

Tytuł:

Kształtowanie produktu turystycznego dziedzictwa przemysłowego. Studium porównawcze Zagłębia Ruhry i Górnego Śląska

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józef Sala – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. U. Rz. dr hab. Wiesława Kuźniar – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w przyziemiu w Budynku G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Tomasz Bober

DATA DYSKUSJI: 19 października 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Tomasz Bober

Tytuł:

Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlu detalicznego

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Grażyna Śmigielska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Anna Dąbrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. UP dr hab. Magdalena Stefańska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w przyziemiu w Budynku G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Gracjana Noga

DATA DYSKUSJI: 24 października 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Gracjana Noga

Tytuł:

Metodyka implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwie

Promotor:

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Piotr Buła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Mariola Mamcarczyk

DATA DYSKUSJI: 26 czerwca 2017 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Mariola Mamcarczyk

Tytuł:

Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym

Promotor:

 • Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Joanna Nowakowska - Grunt, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strony