-A +A

.

Nocna Czytelnia Sesyjna

Nocna Czytelnia Sesyjna to usługa Biblioteki skierowana do studentów UEK.

 

Udostępniane są w niej cyfrowe kopie drukowanych podręczników. Nie ma tam książek drukowanych. Ze względu na ochronę praw autorskich liczba jednoczesnych wejść do danego tytułu nie może być większa od liczby jego egzemplarzy zamkniętych na noc w Bibliotece.

 

W Sali Katalogowej, na komputerach Biblioteki dostępna jest strona domowa Nocnej Czytelni Sesyjnej (z logowaniem na hasło, żeby wykluczyć pracę na komputerach osób przypadkowych) z listą cyfrowych kopii podręczników akademickich potrzebnych w sesjach egzaminacyjnych. Obecnie na liście znajdują się następujące pozycje:

 

 • ABC small business'u / Włodzimierz Markowski. Łódź : Wydawnictwo Marcus, 2009
 • Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe / Dariusz Wędzki. Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
 • Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe / Dariusz Wędzki. Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek Lisiński ; [aut. Edyta Bielińska-Dusza et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
 • Badania marketingowe : metody i techniki / Stanisław Kaczmarczyk. Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 2003
 • Badania marketingowe : podstawy metodologiczne / Gilbert A. Churchill. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; [poszcz. części i rozdz. oprac. Ryszard Borowiecki et al.]. Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka : w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki / Bożena Gronowska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
 • Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje / red. nauk. Marian Podstawka ; aut.: Mieczysław Adamowicz [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
 • Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. Woźniak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 • Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Teresa Bal-Woźniak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
 • Instytucje i usługi finansowe / Filip Grzegorczyk [et al.] ; pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec. Warszawa : LexisNexis, 2010
 • Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1 / Ireneusz Durlik. Warszawa : Placet, 2000
 • Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / pod red. Piotra Wiatrowskiego, Pawła Dąbka ; [aut.] Paweł Dąbek [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
 • Makroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
 • Marketing usług / Adrian Payne ; tł. Grażyna Górska. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1996
 • Metody organizacji i zarządzania / pod red. Janusza Czekaja ; [aut. Janusz Czekaj et al.]. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
 • Metody organizacji i zarządzania / Zbigniew Martyniak. Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999
 • Mikroekonomia / David Begg [oraz] Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
 • Mikroekonomia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor ; red. nauk. przekł. Bogusław Czarny ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
 • Nowoczesność i tożsamość : "ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności / Anthony Giddens ; przeł. Alina Szulżycka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
 • Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Agnieszka Florczak. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009
 • Organizacje oparte na wiedzy / Bogusz Mikuła. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
 • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004
 • Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna ; [aut.: Jerzy Altkorn et al.]. Kraków : Instytut Marketingu, 2004
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Renata Brajer-Marczak [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007
 • Podstawy prawa dla ekonomistów / pod red. Bogusławy Gneli. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
 • Podstawy rachunkowości finansowej / Zbigniew Messner, Józef Pfaff. Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2010
 • Podstawy zarządzania personelem / pod red. Adama Szałkowskiego ; [aut. Adam Szałkowski et al.]. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
 • Polityka innowacyjna / red. naukowa Tomasz Geodecki, Łukasz Mamica. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
 • Prawo handlowe dla ekonomistów / pod red. Bogusławy Gneli ; [aut. poszczególnych rozdz. Paweł Dąbek et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
 • Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Godlewskiej ; [aut. rozdz.: Jadwiga Godlewska et al.]. Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
 • Rachunkowość jednostek gospodarczych / red. naukowa Teresa Kiziukiewicz ; aut. Ksenia Czubakowska [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.]. Warszawa : MAC : Difin, 2002
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Świderska et al]. Warszawa : MAC : Difin, 2002
 • Strategia zarządzania dystrybucją : praktyka logistyki biznesu / Martin Christopher ; [tł. Janina Kubka]. Warszawa : Placet, 1996
 • Ubezpieczenia / pod red. Wandy Sułkowskiej ; [aut. Wanda Sułkowska et al.]. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
 • Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej / red. naukowa Marcin Zawicki. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
 • Zarządzanie : produkcja i usługi / Alan P. Muhlemann, John S. Oakland, Keith G. Lockyer ; red. nauk. przekł. Jarosław Sołtys ; [tł. Krzysztof Wojtczak, Jarosław Sołtys ; współpr. Hubert Rutkiewicz ]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

Wymagane dane do logowania są takie same, jak w przypadku logowania do katalogu komputerowego czy zdalnego dostępu. Nie jest natomiast wymagane posiadanie aktywnego konta bibliotecznego.

Zgłaszanie podręcznika do Nocnej Czytelni oznacza zaproponowanie jego digitalizacji.

 

Formularz zgłoszenia książki do Nocnej Czytelni Sesyjnej

 

Godziny dostępności Nocnej Czytelni Sesyjnej:

Pn. 18:10-22:00
Wt.-Pt. 20:10-22:00
Sob. 15:10-22:00
Nd. 14:10-22:00

Przejdź do Nocnej Czytelni Sesyjnej