-A +A

.

Repozytoria

Repozytorium instytucjonalne to publicznie dostępne repozytorium (archiwum), w którym znajdują się prace pracowników naukowych danej instytucji czy uniwersytetu, umieszczone przez nich samych w trybie on-line.

 

Polskie repozytoria otwarte

AMUR – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - repozytorium funkcjonuje od 2009 roku; prace nad jego stworzeniem na polecenie dyrektora biblioteki rozpoczęły się w 2008 roku; według nowego raportu światowego rankingu The Ranking Web of World Repositories znalazło się wśród 200 najlepszych repozytoriów na świecie i zajęło 182 miejsce; wśród polskich repozytoriów jest na 1 miejscu

CEON – Repozytorium Centrum Otwartej Nauki działającego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego

Ecnis Repository – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi - repozytorium powstało w ramach projektu ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility) prowadzonego przez multidyscyplinarny zespół 200 naukowców z 24 instytucji partnerskich z 13 krajów Europy

ENY – Politechnika Wrocławska - repozytorium , w którego kolekcji oprócz dokumentów tekstowych zamieszczane są multimedia i fotografie

IBB PAS Repository– Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences) w Warszawie

RUJ – Uniwersytet Jagielloński - repozytorium zawiera publikacje pełnotekstowe pracowników UJ

RUŁ – Uniwersytet Łódzki - repozytorium gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni

RUMAK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - repozytorium zawiera artykuły naukowe, sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne, dydaktyczne itp.

RUW – Uniwersytet Warszawski - twórcy repozytorium za zadanie pierwszoplanowe przyjęli stworzenie kolekcji doktoratów; w przyszłości oferta zostanie poszerzona o artykuły, książki, materiały konferencyjne i dydaktyczne

RUWr – Uniwersytet Wrocławski - repozytorium instytucjonalne, które archiwizuje i udostępnia materiały o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym wytworzone przez pracowników, doktorantów i (w wyborze) przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego lub wydane na UWr. Materiały te dzielą się na materiały opublikowane oraz niepublikowane i obejmują m.in. prace doktorskie, habilitacyjne, wyróżnione prace licencjackie i magisterskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, monografie lub ich rozdziały, materiały dydaktyczne, postery, a także tzw. szarą literaturę, czyli wszelkie niepublikowane materiały typu: sprawozdania, raporty, itp.

SUW – Politechnika Krakowska - repozytorium gromadzi materiały, których autorami są pracownicy i studenci PK lub których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej

WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu - repozytorium gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników WSB-NLU z dziedzin reprezentowanych na uczelni, materiały dydaktyczne oraz prace dyplomowe studentów WSB-NLU.

 

Najbardziej znane repozytoria Open Access

RePEc (Research Papers in Economics) - repozytorium dla zainteresowanych szeroko pojętą ekonomią, będące efektem zaangażowania setek wolontariuszy z ponad 80 krajów

Arxiv.org - repozytorium, w którym swoje prace regularnie zamieszczają wybitni matematycy i fizycy; dzięki recenzjom i komentarzom specjalistów z własnej dziedziny mogą udoskonalić swoją pracę; wiele tekstów ukazuje się później w czasopismach naukowych, lecz znaczna część, często bardzo wpływowych artykułów, nigdy nie trafia na łamy żadnego z pism i pozostaje dostępna jedynie w arXiv.org; choć teksty w repozytorium nie podlegają procesowi peer-review, to grupa moderatorów może dokonać ich ponownej klasyfikacji i przenieść do innej kategorii niż ta wybrana przez autora; mimo braku procesu recenzowania repozytorium jest cenione właśnie za bardzo wysoką jakość zamieszczonych w nim materiałów

CogPrints - University of Southampton, Wielka Brytania - elektroniczne archiwum dające możliwość samoarchiwizacji prac z zakresu psychologii, lingwistyki, nauk kognitywnych, informatyki, filozofii, biologii

The Networked Computer Science Technical Reference Library (NCSTRL) - prace z zakresu informatyki

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) - zawiera ponad milion prac dyplomowych

CERN Document Server - Genewa, Szwajcaria - uwzględnia dokumenty tekstowe oraz multimedia z zakresu fizyki

 

Więcej informacji zob. Przewodnik po otwartej nauce / [autorzy: Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek-Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot]. Warszawa : Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

 

Karwasińska Emilia, Polskie repozytoria otwarte // Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 8 (135).
Rychlik Małgorzata, Co repozytorium instytucjonalne oferuje swojej społeczności akademickiej? - na przykładzie repozytorium AMUR oraz repozytoriów na świecie [online][dostęp 10 grudnia 2013].
Open Access w komunikacji naukowej [W:] Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy [online]/ translation by Barbara Szczepanska [dostęp 10 grudnia 2013].

 

Przydatne linki:

Open Access - ogólnie

Agregator Centrum Otwartej Nauki

OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories

ROAR - Registry of Open Access Repositories