-A +A

.

Wirtualne encyklopedie, słowniki i informatory

Encyklopedia zarządzania - pomysłodawcami tego projektu są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym portalu ponad 300 autorów przygotowuje treści z zakresu szeroko pojętego zarządzania. Każde hasło jest zatwierdzane przez ekspertów. Dzięki temu można bezpiecznie cytować treści w swoich pracach. Można również samodzielnie wprowadzać poprawki do haseł w Encyklopedii.
Social Sciences and the Law - informacje encyklopedyczne zamieszczone na portalu Encyclopedia.com, pobierane z ponad 100 renomowanych encyklopedii, słowników, biografii, tezaurusów.
Columbia Encyclopedia
Encyklopedia PWN

 

Słownik ubezpieczeniowy - zamieszczony na portalu finansowym Money.pl.
Cambridge Dictionaries Online - tu dostęp do m.in. Advanced Learner's Dictionary, Dictionary of American English, International Dictionary of Idioms, International Dictionary of Phrasal Verbs.
Leksyka.pl - największy internetowy słownik języka angielskiego tworzony w Polsce. Docelowo ma obejmować całe słownictwo języka angielskiego. Nie tylko tłumaczy konkretne słowa czy wyrażenia, ale podaje także krótkie przykłady zastosowania tych wyrazów. Od niedawna oferuje również słownik języka niemieckiego, którego zasoby szybko rozwijają się.
Lexicool.com - informator o dwujęzycznych i wielojęzycznych słownikach dostępnych bezpłatnie w Internecie (ponad 3500 linków).
Ling.pl - jeden z największych w Polsce darmowych słowników języka angielskiego on-line. Ponadto dostęp on-line do słowników języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i ortograficznego.
Podręczny słownik rosyjsko-polski
Słownik angielsko-francuski i francusko-angielski
Wielki słownik ortograficzny PWN
Słownik języka polskiego PWN
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego

 

World Factbook - informacje dotyczące 266 krajów świata.