-A +A

.

Biblioteki cyfrowe na świecie

Biblioteka Europejska

Umożliwia dostęp do różnorodnych zasobów 45. europejskich bibliotek narodowych. Portal jest przeznaczony dla każdego kto poszukuje zintegrowanej wyszukiwarki zasobów bibliotecznych oraz dokumentów cyfrowych. Więcej ->

DART-Europe

Grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. DART-Europe jest wspierane przez LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), a także stanowi Europejską Grupę Roboczą organizacji Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

 

EROMM

Baza mikrofilmów i zdigitalizowanych obiektów bibliotek europejskich.

Europeana

Wspólny punkt dostępu do zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie. Proste, lecz skuteczne narzędzie umożliwia wyszukiwanie książek, gazet, filmów, map, zdjęć, nagrań itp., o ile pozwalają na to prawa autorskie.

 

Światowa Biblioteka Cyfrowa

Dzięki WDL każdy mieszkaniec naszej planety mający dostęp do internetu może zobaczyć i wydrukować w domu unikatowe rękopisy, stare mapy i oryginalne historyczne dokumenty z całego świata. Więcej->

ViFaOst

Wirtualna Biblioteka Europy Wschodniej. Umożliwia równoczesne przeszukiwanie wielu internetowych źródeł informacji naukowej: zarówno katalogów bibliotecznych, jak i platform udostępniających czasopisma elektroniczne oraz bibliograficznych i abstraktowych baz danych, a także bibliotek cyfrowych. Tematyka zasobów dotyczy historii, języka, literatury, polityki i kultury rejonów i krajów Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Południowej.

 

The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB
(Electronic Journals Library)

Elektroniczna Biblioteka Czasopism, projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Regensburgu; w bazie dostęp do czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin, w tym ekonomicznych; jedna trzecia tytułów dostępna jest nieodpłatnie w wersji pełnotekstowej dla wszystkich użytkowników, również spoza bibliotek biorących udział w projekcie.


Uniwersytet Pensylwanii

Uniwersytet Pensylwanii udostępnia bezpłatnie pełne teksty ponad 10 000 książek z różnych dziedzin, również z nauk społecznych.