-A +A

.

Kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych

Autorom artykułów naukowych polecamy zapoznanie się z Kodeksem dobrych obyczajów w publikacjach naukowych. Kodeks dobrych obyczajów został zredagowany w 1962 roku przez Komitet Porozumiewawczy FID/IFLA/ISO, powołany w celu zbadania sposobów rozwinięcia skutecznej międzynarodowej działalności, której zadaniem jest poprawienie istniejącej sytuacji w zakresie informacji naukowej. Ogłoszenie Kodeksu w wersjach angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej umożliwiło jego szybkie rozpowszechnienie przez UNESCO i Biuro Streszczeń Analitycznych ICSU. Przetłumaczono go również na języki: esperanto, niemiecki, polski i portugalski. W następstwie rozpowszechnienia Kodeksu liczne zainteresowane osoby nadsyłały różnego rodzaju uwagi i sugestie dotyczące jego treści. W nowej wersji Kodeksu uwzględniono wszystkie propozycje ulepszeń nadesłane do UNESCO. UNESCO ogłasza i rozpowszechnia Kodeks dobrych obyczajów w przekonaniu, że stosowanie go w praktyce przyspieszy usprawnienie dokumentacji naukowej, podniesie wartość informacji i zmniejszy ogromne koszty ponoszone przez ośrodki dokumentacji naukowej i technicznej wszystkich krajów.