-A +A

.

Dla autorów

Autorze!

Jeżeli chcesz, aby Twoje artykuły drukowane w Zeszytach Naukowych naszej Uczelni były dostępne w bazach Biblioteki w pełnym tekście:

 • sprawdź, czy udzieliłeś już Bibliotece zgody na nieograniczony dostęp do swoich publikacji.
 • Jeżeli Twojego nazwiska nie ma w bazie wypełnij FORMULARZ. Podpisany formularz przekaż do Biblioteki na jeden z trzech sposobów:
  • Prześlij go faksem na numer 12 2935 010
   albo
  • Po zeskanowaniu wyślij go pocztą elektroniczną na adres domalewd@uek.krakow.pl
   albo
  • Przekaż oryginał do Sekretariatu Biblioteki - p. 203, II piętro w budynku Biblioteki

Sprawdź, czy wyraziłeś już zgodęBez zgody autora, bazy, w których Biblioteka umieszcza opisy artykułów z Zeszytów Naukowych naszej Uczelni (BazEkon, Dorobek, Katalog komputerowy) w internecie różnić się będą od swoich wersji udostępnianych na terenie Kampusu."; W internecie nie będzie dostępu do pełnych tekstów. Zachęcamy zatem Państwa do dopełnienia tej procedury, przypominając, że ułatwienie dostępu do publikacji zwiększa jej znajomość w środowisku naukowym oraz jej cytowalność.