-A +A

.

Sumaryczny IF

Za Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego jednym z kryteriów tej oceny jest sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania.

 

Dane do obliczenia tego wskaźnika są dostępne w wymienionym przez Ustawodawcę źródle, dostępnym na platformie Web of Science.

 

Przykładowo: dane dla dość często występującego w dorobku naszych pracowników czasopisma "Acta Physica Polonica A" wydobywamy wpisując ten tytuł do natychmiastowo widocznego okienka dialogowego otwierającej się nowej strony (warto skorzystać tu z wywoływanej podpowiedzi tytułu).

 

 

Po zatwierdzeniu tytułu pojawiają się już dane: uwaga - bez roku bieżącego, dla którego IF pojawi się dopiero w pierwszej połowie roku następnego.

 

 

Ostateczny wynik podajemy jako zwykłą sumę wszystkich IF (zgodnych z rokiem publikacji) dla każdego artykułu z czasopism, dla których ten współczynnik obliczono.