-A +A

.

Produktywność

Produktywność naukowa podmiotów nauki (uczelni, naukowców) reprezentowana jest w bibliometrii najczęściej przez liczbę publikacji przypisanych do tych podmiotów (osób zatrudnionych w danej uczelni, naukowców). Często ogólną liczbę publikacji uzupełnia się drugim wskaźnikiem, którym jest liczba artykułów Więcej->

(zob. Wolszczak-Derlacz J., Parteka A. (2010) Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza, Warszawa, Ernst & Young Polska; dodajmy, że opracowanie to w całości opiera się na danych z bazy ISI Web of Science, która indeksuje także afiliacje autorów. Materiał do porównań pomiędzy uczelniami zatrudniającymi autorów i krajami uzyskuje się poprzez pole address. Podobną funkcjonalność ma baza Scopus - Affiliation search).

 

Najpełniejsze dane pozwalające określić produktywność autorów - pracowników UEK znajdują się w bazie Dorobek. Zgłoszone przez przyniesienie prace dokumentowane są w bazie przez bibliotekarzy według formatów, wymaganych w procedurach ewaluacyjnych (przed przyjściem do Biblioteki na adres dorobek@uek.krakow.pl można wysłać listę nieujętych w bazie publikacji; bibliotekarze sprawdzą czego w Bibliotece nie ma co ograniczy liczbę przynoszonych druków).
Informatycy Biblioteki opracowali funkcjonalność generowania dynamicznych raportów z bazy dla autorów i udostępnili skrypty z parametrami umożliwiające generowanie spisu publikacji z bazy Dorobek na stronach domowych autorów. Oprócz tego przygotowali następujące raporty całościowe z bazy:

 

Liczba publikacji według roku wydania
Liczba publikacji według roku wydania oraz rodzaju dokumentu
Lista publikacji w języku angielskim według roku wydania i rodzaju dokumentu