-A +A

.

Akty normatywne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Link łączy z pełnym tekstem Rozporządzenia i jego 11 załączników, w tym:

nr 1. Ankieta Jednostki Naukowej;
nr 4. Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych oraz sposób ustalania liczby punktów za zamieszczone w nich publikacje;

nr 5. Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej w ogłoszeniu z dnia 07-12-2015

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

 

Komunikat MNSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

Więcej w ogłoszeniu z dnia 08-06-2015

 

Obwieszczenie MNiSW z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych stanowiącym załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

 

Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Więcej w ogłoszeniu z dnia 08-01-2015

 

Zarządzenie MNiSW z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

 

 

Arkusz oceny nauczyciela akademickiego UEK