-A +A

.

12-12-2016

W dniu 9 grudnia 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało informację o wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Wykaz tradycyjnie składa się z trzech części stanowiących załączniki osobnego komunikatu.

Część A - 11271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports (maksymalnie 50 pkt.);

Część B - 2209 czasopism naukowych nieposiadających współczynnika Impact Factor (maksymalnie 15 pkt.);

Część C - 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities - ERIH (maksymalnie 25 pkt.).

 

Jak zawsze polecamy bardzo wygodną wyszukiwarkę czasopism, w której zapewne juz wkrótce będzie można wyszukiwać tytuły z nowego wykazu - oraz tytuły z wykazów z lat 2012-2015.

AO