-A +A

.

Aktualności

12-12-2016

W dniu 9 grudnia 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało informację o wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Wykaz tradycyjnie składa się z trzech części stanowiących załączniki osobnego komunikatu.

07-01-2016

W dniu 23 grudnia 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało informację o wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Wykaz składa się z trzech części:

Część A - 11114 czasopism naukowych (maksymalnie 50 pkt.);

Część B - 2212 czasopism naukowych (maksymalnie 15 pkt.);

Część C - 4111 czasopism naukowych (maksymalnie 25 pkt.).

 

Jak zawsze polecamy bardzo wygodną wyszukiwarkę czasopism, w której można już wyszukiwać tytuły z nowego wykazu - podobnie jak tytuły z wykazów z lat 2012-2014.

 

07-12-2015

Nowe rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym: uwzględnienie różnic między konkretnymi dziedzinami naukowymi, nowa lista czasopism dla nauk humanistycznych i społecznych, kategoria „monografii wybitnej” i grupy wspólnej oceny

30-11-2015

ESCI: nowy indeks i nowe czasopisma  w bazie Web of Science™ Core Collection. Wśród nich

W bazie rozpoczęto także indeksowanie czasopisma, w którym publikują towaroznawcy:

08-06-2015

Komunikat MNiSW z dnia 2 czerwca w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych wprowadza zmiany w zakresie oceny czasopism listy B.

29-04-2015

Nowa kwerenda cytowalności autorów z UEK w ujęciu według katedr i wydziałów, w których autorzy ci są aktualnie zatrudnieni.

17-03-2015

Zmiany w sposobie oceny jakości badań i dorobku naukowego osób uczestniczących w projektach z obszaru Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) w ogłoszonych wczoraj przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) konkursach: OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9.

08-01-2015

W dniu 31 grudnia 2014 roku ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

  1. Część A - 10996 czasopism naukowych;
  2. Część B -   2616 czasopism naukowych;
  3. Część C -   4272 czasopisma naukowe.

Polecamy bardzo wygodną wyszukiwarkę, w której można już wyszukiwać tytuły z nowego wykazu - podobnie jak tytuły z wykazów z lat 2012-2013.

03-06-2014

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w roli gospodarza Trzynastej Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (International Society for Knowledge Organization – ISKO).

28-01-2014

Zmiany na platformie Web of Science: najbardziej widoczna z nich to rezygnacja z nazwy Web of Knowledge

Strony